Reisverhaal-CE_header_stap-4

Focus ligt op ambtenaren bij toepassing sociale innovatie

Main content

Bij duurzame transities, bewegen ambtenaren zich in verschillende samenwerkingsverbanden. Ze moeten samenwerken met initiatiefnemers, inhoudelijk deskundigen en met collega-ambtenaren. En met collega-ambtenaren zowel intern als die van andere departementen. Uit jarenlange ervaring weet Tessa de Haas, tafelsecretaris Circulaire Economie van DuurzaamDoor, dat alleen door een effectieve of verbeterde samenwerking, transities sneller of versneld kunnen worden gerealiseerd. Het is noodzakelijk om bij het realiseren van innovatieve oplossingen ook sociale innovatie toe te passen. De transitie vergt een nieuwe manier van samenwerken. Maar hoe moeten we dan samenwerken om effectief resultaten te bereiken?

Pijlen op ambtenaren

De Haas heeft vanuit de leerkring Circulaire Economie geleerd dat een ambtenaar de cruciale spil is binnen transitie-processen. De ambtenaar maakt beleid of voert die uit, beschikt over kennis, een budget en een netwerk. Binnen alle samenwerkingsverbanden van de duurzame transitie is de ambtenaar vaak de spin in het web en de aanjager. Vandaar dat De Haas de komende vier jaren vooral haar pijlen richt op ambtenaren in Nederland, om het ‘nieuwe’ samenwerken goed te organiseren. 

Druk in het werkveld

Zij maakt daarbij onderscheid tussen de regionale ambtenaar en de ambtenaar vanuit het ‘faciliterend rijk’. Deze laatste doelgroep zijn ambtenaren die werken aan landelijk beleid en aan losstaande projecten zonder meerjarenbeleid. Zij ervaren dat het ‘druk is in het werkveld’ waarin zij opereren en dat er weinig snelheid wordt gemaakt. De focus van De Haas ligt op beide doelgroepen.  

Zij heeft tot en met maart 2022 vier concrete acties op het oog:

  • Oktober: het vormen van een krachtteam. Dat is een team van specialisten en ervaringsdeskundigen die de komende weken drie circulaire projecten analyseren, om te leren hoe deze projecten versneld of sneller kunnen worden gerealiseerd. Welke acties moeten dan worden ondernomen om het beoogd effect te bereiken?
  • November: het analyseren van drie projecten en van waaruit kan worden geleerd.
  • December: datgene wat is geleerd, te berichten tijdens een event op 9 december.
  • In januari, februari en maart vinden er krachtsessies plaats. Tijdens die sessies krijgen professionals handvatten om met hun opgave op circulair gebied verder te komen. De krachtsessies zijn op 20 januari, 17 februari en 17 maart. Meld je aan via Duurzaamdoor@rvo.nl.

Experience 'De ambtenaar met lef' op 9 december 2021

Op 9 december vond de online experience ‘de Ambtenaar met lef – samen circulaire opgaves versneld realiseren’ plaats. Meer dan 100 ambtenaren leerden samen van pioniers, werden geïnspireerd door de film ‘Beyond Zero’ en zij formuleerden acties.

In tien jaar tijd haalden DuurzaamDoor en de Tafel Circulaire Economie veel lessen op. Tijd om deze lessen te gaan delen. Een van deze lessen is de cruciale rol van ambtenaren om circulaire opgaves te versnellen. Het is duidelijk dat transitie mensenwerk is. En dat je het niet alleen kan doen, noch hoeft te doen. Wil je de experience terugzien? Dat kan hier. Wil je ook de film ‘Beyond Zero’ bekijken? De verwachting is dat deze vanaf januari 2022 in het Omniversum draait in een on-demand tijdsslot.

Met de experience gaven we een startschot om met elkaar aan de slag te gaan en samen circulaire opgaves versneld te realiseren. Wil je ook aan de slag? Ontdek en leer hoe we bij overheden in transitie opgaves werken. Leer hoe te transformeren en ontdek waarin we jou als professional kunnen versterken in je transitierol.

Volg ons op LinkedIn voor de laatste acties en inspiratie.

Meer over:

-    Participatietafel Circulaire Economie
-    DuurzaamDoor
-    Artikel Binnenlands Bestuur over DuurzaamDoor