Reisverhaal-CE_header_stap-4

Focus ligt op ambtenaren bij toepassing sociale innovatie

14-10-2021 - 11:12

Main content

Bij duurzame transities, bewegen ambtenaren zich in verschillende samenwerkingsverbanden. Ze moeten samenwerken met initiatiefnemers, inhoudelijk deskundigen en met collega-ambtenaren. En met collega-ambtenaren zowel intern als die van andere departementen. Uit jarenlange ervaring weet Tessa de Haas, tafelsecretaris Circulaire Economie van DuurzaamDoor, dat alleen door een effectieve of verbeterde samenwerking, transities sneller of versneld kunnen worden gerealiseerd. Het is noodzakelijk om bij het realiseren van innovatieve oplossingen ook sociale innovatie toe te passen. De transitie vergt een nieuwe manier van samenwerken. Maar hoe moeten we dan samenwerken om effectief resultaten te bereiken?

3 stappen in 2021

De Haas heeft vanuit de leerkring Circulaire Economie geleerd dat een ambtenaar de cruciale spil is binnen transitie-processen. De ambtenaar maakt beleid of voert die uit, beschikt over kennis, een budget en een netwerk. Binnen alle samenwerkingsverbanden van de duurzame transitie is de ambtenaar vaak de spin in het web en de aanjager. Vandaar dat De Haas de komende vier jaren vooral haar pijlen richt op ambtenaren in Nederland, om het ‘nieuwe’ samenwerken goed te organiseren. 

Ambtenaren

Zij maakt daarbij onderscheid tussen de regionale ambtenaar en de ambtenaar vanuit het ‘faciliterend rijk’. Deze laatste doelgroep zijn ambtenaren die werken aan landelijk beleid, zijn werkzaam aan losstaande projecten zonder meerjarenbeleid, zij ervaren dat het ‘druk is in het werkveld’ waarin zij opereren en dat er weinig snelheid wordt gemaakt. De focus van De Haas ligt op beide doelgroepen.  

Zij heeft tot en met januari 2022 drie concrete acties op het oog:

  • Oktober: het vormen van een krachtteam. Dat is een team van specialisten en ervaringsdeskundigen die de komende weken 3 circulaire projecten analyseren, om te leren hoe deze projecten versneld of sneller kunnen worden gerealiseerd. Welke acties moeten dan worden ondernomen om beoogd effect te bereiken?
  • November: het analyseren van 3 projecten en van waaruit kan worden geleerd.
  • December: datgene wat is geleerd, te berichten tijdens een event op 9 december.

Event op 9 december

Het event is voor u als lezer wellicht het meest interessant, want daar hebben wij u, als betrokken ambtenaar voor nodig. Het is een event waarvoor wij ambtenaren, regionale en rijksambtenaren, uitnodigen om bij aanwezig te zijn. Bent u werkzaam in het domein circulaire economie of beschikt u over een taak, die raakvlakken heeft met circulaire economie? 
Kom dan naar het event en leer van de opgedane ervaringen. U krijgt een inkijkje in welke leerervaringen wij hebben opgehaald. En wat ook interessant is, wij lichten het theoretische kader toe, waarmee wij onze output analyseren. Met de analyse krijgen wij, concreet in beeld wat nodig is om circulaire opgaves te realiseren. Misschien dat de toegepaste methodes ook binnen uw eigen werkzaamheden kan toepassen. U leert dus niet alleen vanuit praktijkervaringen, u krijgt ook methodieken aangereikt hoe u projecten kunt analyseren om te komen tot leerervaringen en verbeterpunten.

Ambtenaar met lef 

Op dit moment hebben wij het event inhoudelijk nog niet precies vorm gegeven. De voorlopige werktitel is: De ambtenaar met lef: samen circulaire opgaves versneld realiseren. Bent u geïnteresseerd? Noteer het alvast in uw agenda en stuur ons uw e-mailadres. Dan sturen wij u op een later moment een aanmeldlink en meer informatie. 

Verhinderd?

Bent u wel geïnteresseerd, maar verhinderd op 9 december? Houd dan onze website in de gaten, al onze leerervaringen en methodes communiceren wij ook via onze website.

Meer over:
-    Participatietafel Circulaire Economie
-    DuurzaamDoor
-    Artikel Binnenlands Bestuur over DuurzaamDoor