Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) om hen meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Wat doet Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten ondersteunt kinderopvang en onderwijs (PO, VO en MBO). Jong Leren Eten richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft. Jong Leren Eten brengt partijen/organisaties bij elkaar uit het ‘groene’ duurzaamheidsdomein en het ‘witte’ gezondheidsdomein. Jong Leren Eten stimuleert hun samenwerking en afstemming, zowel op landelijk niveau als op provinciaal/regionaal niveau. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Meer informatie?

Informatie over Jong Leren Eten kun je vinden op de website Jong Leren Eten.

Jong leren Eten heeft een landelijk programmabureau welke is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programmamanagement Jong Leren Eten wordt uitgevoerd door Machtelijn Brummel en Ellen Leussink. Contact opnemen met het programmabureau kan via het contactformulier.