4 Jaar jong leren eten

Jong Leren Eten

Main content

Jong Leren Eten (JLE) wil jongeren (0-18 jaar) binnen de kinderopvang en het onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde. Door deze ambitie van JLE worden jongeren zélf toegerust om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.

Waar het gaat om voeding begeeft het programma Jong Leren Eten zich op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie.

Kenmerken Jong Leren Eten

  • JLE richt zich vooral op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep kinderopvang en onderwijs.
  • JLE werkt samen met partijen die al contacten hebben met kinderopvang en scholen, zoals Gezonde School, JOGG en NME-Centra en versterkt hun activiteiten.
  • JLE gaat uit van de pedagogische waarden ervaringsgericht werken en ontdekkend leren. JLE brengt samenhang in bestaande educatieve projecten als Smaaklessen, Lekker fit! en Ik eet het beter. JLE verrijkt en vult deze projecten aan met groente en fruit eten in de klas (EU-Schoolfruit) en met educatieve activiteiten zoals smaak- en kooklessen, werken in de schooltuin, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Zodat die logisch met elkaar verbonden worden en elkaar versterken door theoretische lessen te koppelen aan praktische ervaringen.
  • JLE integreert de verschillende databases waarin kinderopvang en scholen lesmaterialen en excursies kunnen vinden, zodat het aanbod vanuit de ‘witte en groene wereld’ meer verbonden is.
  • JLE streeft actief naar het verhogen van de professionaliteit en kwaliteit van de educatieve producten van aanbieders.
  • De Jong Leren Eten-makelaars zorgen voor maatwerk in de regio met volop ruimte voor inhoudelijke (streek)accenten.

Jong Leren Eten-makelaars

Al vanaf 26 januari 2017 zijn er 24 JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

Verder is de makelaar het aanspreekpunt voor verschillende partijen. Hij ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen. En koppelt op het thema Voeding expliciet ‘groene’ Natuur en Milieu Educatie en ‘witte’ Gezondheidseducatie. De makelaar werkt aanvullend en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen. Ook neemt de makelaar geen werk over van goed functionerende netwerken rond de school.

Initiatief

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS (met op de achtergrond OCW). Het programma is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie. Het landelijk programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Thema