Meer over Bouwen

De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door bewust ruimte te maken voor groen en biodiversiteit bij bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Het is van belang om voorzieningen voor flora en fauna in gebouwen aan te brengen èn in het gebied rondom gebouwen. Bijvoorbeeld verblijfplaatsen voor vleermuizen en gierzwaluwen, waarbij tegelijkertijd het omliggende gebied wordt ingericht als een gezonde biotoop. Met natuurinclusief bouwen vergroot je de biodiversiteit. Met het aanleggen van groene daken en gevels blijft het in de zomer koeler en kan water beter opgevangen en afgevoerd worden.

Samenwerken aan natuurinclusief bouwen

Met de Participatietafel Natuurinclusief Bouwen wil DuurzaamDoor een flinke impuls geven aan de transitie naar natuurinclusief bouwen. Via deze tafel werkt DuurzaamDoor met veel partners aan het thema natuurinclusief bouwen. Door natuurinclusief te ontwerpen, bouwen en beheren, creëren we een aantrekkelijker omgeving voor mensen. Ook creëren we daarmee ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Inspiratie, verdieping en versterking

We brengen organisaties en netwerken bij elkaar uit de wereld van groen en van grijs/rood (architecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwers). We organiseren expertise en inspiratie en we verdiepen ons in voorbeelden waar we van kunnen leren. Een aantal doorbraakprojecten ondersteunen we met kennis, netwerkverbreding, een podium of een klein duwtje in de rug. Zo gaan we de transitie versterken. Natuurinclusief is het nieuwe normaal.

Op 11 april 2019 tijdens Building Holland (RAI) hielden we het Nationaal Debat Natuurinclusief BouwenHet debat stond ik het teken van de intrinsieke waarde van groen voor de stad.

Meer informatie:

Recent schreven WUR, bouwmaatschappij Heijmans en DuurzaamDoor het artikel Natuur-inclusief bouwen: next step in verduurzamen.

Thema