groep mensen aan het netwerken

Meer over CoP Regionale transities

Main content

De huidige maatschappelijke uitdagingen voor verduurzaming in Nederland zijn groot. Overheden en ondernemers, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen moeten samenwerken om deze uitdagingen aan te kunnen. De samenwerking tussen overheden (systeemwereld) en burgers (leefwereld) verloopt vaak moeizaam. En dat is jammer. Beide hebben immers hun sterktes. De leefwereld weet bijvoorbeeld niet waar ze moet zijn of wie ze kan aanspreken om aansluiting te vinden binnen de systeemwereld. De systeemwereld weet vaak niet hoe ze om moet gaan met initiatieven die over haar grenzen gaan.

Regionale slagkracht

Maatschappelijke vraagstukken kunnen effectiever worden aangepakt op regionaal niveau. Op regionaal niveau is de slagkracht groter om tot oplossingen te komen dan op landelijk niveau. Want vaak komen meerdere taken op het gebied van duurzaamheid samen in één bepaald gebied of in een regio. De Participatietafel Regionale netwerken (PTRN) is een ontmoetingsplek en een ontwikkelplek met als doel om de overgang naar een duurzame leefomgeving te versnellen. In deze tafel komen overheden, burgerinitiatieven, universiteiten, hogescholen en professionele ondersteuners samen om nieuwe kennis te ontwikkelen zodat regionale netwerken succesvol aan de slag kunnen gaan en de systeemwereld en leefwereld goed op elkaar aansluiten.

Lees meer over de zes O's.
Lees meer over systeem en leefwereld hoe de kloof te dichten.