biodiversiteit

Meer over Natuurinclusief bouwen

Main content

De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe. Dat komt door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van ons land. Tegelijkertijd is klimaatverandering voelbaar door bijvoorbeeld hittestress en waterproblematiek. Eigenlijk zijn natuur in woon -en werkomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groene leef- of werkomgeving levert positieve effecten op het gebied van bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast, gezondheid en biodiversiteit. Het is goed voor je gezondheid, voor de leefbaarheid, voor de waarde van onroerend goed en voor de klimaatadaptatie. Toch blijkt in de praktijk dat natuur en inrichting/bouw niet automatisch integraal wordt bekeken. Te vaak is er meer aandacht voor het gebouw en/of het inrichtingsplan en onstaat de natuur pas daarna. Dat kan anders.

Natuurinclusief bouwen

De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor groen en biodiversiteit bij bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Met natuurinclusief bouwen en/of gebiedsontwikkeling wordt de natuur geïntegreerd in de bouw van woningen en bedrijfspanden. In het gebouw zijn bijvoorbeeld verblijfplaatsten voor vleermuizen en mussen. Met natuurinclusief bouwen vergroot je de biodiversiteit. Door een goed evenwicht is er bijvoorbeeld in stedelijk gebied ook minder overlast door ratten en muggen. Met het aanleggen van groende daken en gevels blijft het in de zomer koeler en kan water beter opgevangen en afgevoerd worden. Met de Participatietafel Natuurinclusief Bouwen wil DuurzaamDoor een flinke impuls geven aan de transitie naar natuurinclusief bouwen.

Meer weten?

Ook de bouwsector aan de slag met natuurinclusief bouwen