Boodschappenwagen in supermarkt

Meer over voedseltransitie

Main content

De sectoren landbouw, tuinbouw en visserij voeden vele monden. Bij de productie en distributie van voedsel is meer aandacht nodig voor mens, dier en natuur. DuurzaamDoor richt zich met de Participatietafel Voedsel op het verduurzamen van de voedselketen.

Voedsel is de eerste levensbehoefte van de mens. Ons huidige voedselsysteem is nog niet duurzaam. Belangrijke vraagstukken rondom onze voedselvoorziening zijn:

  • Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden?
  • Hoe zorgen we voor gezond en veilig voedsel?
  • Hoe stimuleren we gezonde voedingspatronen?
  • Wat zijn duurzame en circulaire productiesystemen?

Veel komt samen op het regionale niveau. DuurzaamDoor richtte daarvoor de Participatietafel Voedsel op om een multi-stakeholder dialoog te voeren. Experts uit bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en overheden schuiven aan. Ze worden gevoed door inbreng van andere relevante belanghebbenden en netwerken.

Participatietafel Voedsel

Stadslandbouw

Landbouw in de stad zorgt voor betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen eten en omgeving. Het is een broedplaats voor nieuw ondernemerschap, actief burgerschap en ook voor een vernieuwende overheid. Stadslandbouw kan bijdragen aan gezondheid en welzijn in de stad.

Stadslandbouw

Korte ketens

Korte ketens en ultra korte ketens (stadslandbouw) worden ook in Nederland steeds vaker genoemd als na te streven beleidsdoel. Dit staat zowel in het regeerakkoord als in plattelandsontwikkelingsprogramma’s van sommige provincies. Toch worden beide fenomenen niet officieel ondersteunt door het Rijk.

Korte ketens

Jong Leren Eten

DuurzaamDoor werkt nauw samen met het programma Jong Leren Eten. Jong Leren Eten richt zich specifiek op kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Het programma streeft naar verankering van voedingseducatie in de kinderopvang, het schoolbeleid en lesprogramma. Partijen uit het duurzaamheidsdomein werken samen met partijen uit het gezondheidsdomein. Doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame voedselkeuzes te maken. Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Per provincie stimuleren 2 Jong Leren Eten-makelaars activiteiten in de regio. Zij zorgen voor een combinatie van theorie en praktijk, van leren en beleven, ook lokaal met inzet van schooltuinen, boerderij-educatie en kooklessen. Jong Leren Eten werkt nauw samen met de aanpak Gezonde School. Er is subsidie beschikbaar voor kinderopvang en scholen.

Jonglereneten.nl

Meer weten?

Documenten