lopende waterkraan en hand met glas

Meer over Water

Main content

DuurzaamDoor wil water weer in het hart van de mensen krijgen. Het vanzelfsprekende weer bijzonder maken. Gewoon doen, aan de slag, de handen uit de mouwen. Daarvoor is kennis nodig over wat mensen aanzet tot ander gedrag en ook kijken naar wat al eerder is gedaan: wat werkt, wat niet?

Water weer bijzonder maken

 • We zetten onze stuwende en verbindende kracht in om initiatieven en projecten verder te brengen. Projecten die dicht bij mensen staan, grote impact hebben, cultuurhistorisch belangrijk zijn en de schoonheid van water erkennen.
 • Andere kansrijke projecten die aan water raken, grote impact hebben en dicht bij de mensen staan, sluiten we niet uit. We erkennen daarbij dat waterproblemen internationaal zijn en van invloed op ons systeem. Maar we richten ons op waar we invloed het beste kunnen laten gelden. De verwachting is dat dit vooral regionaal en nationaal zal zijn.

Doorbraak- en kansprojecten

 • We willen primair bestaande (of net gestarte) initiatieven verder brengen.
 • Experimentele ideeën helpen we in een pilotfase op weg.
 • Projecten - ook als ze in de pilotfase verkeren - moeten binnen de periode van de Watertafel (2021) starten.
 • We steunen projecten die een voorbeeldfunctie hebben voor waar we vanuit de tafel naar toe willen. Dat kan bijvoorbeeld door de communicatiekanalen van het netwerk van de Participatietafel Water in te zetten.
 • Per thema kiezen we één spraakmakend project dat voor een doorbraak kan zorgen

Verrassende coalities

"Door verrassende coalities te smeden van waaruit duurzaam nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan, brengen we initiatieven verder. Dat doen we op basis van co-creatie, co-financiering en coalitievorming".

Subthema's

De focus van de Participatietafel Water ligt binnen het onderwerp water op 4 soorten watervraagstukken (4 subtafels). Dit zijn:

 • Water en klimaatadaptatie: Activeren van klimaatadaptieve maatregelen en bundeling van geldstromen.
 • Waterveiligheid: De samenleving slimmer maken met innovatieve technologieën en inclusieve processen.
 • Waterkwaliteit en gezondheid: Terugdringen van medicijnresten en microplastics.
 • Watereducatie: Bevorderen van leiderschap in water/duurzaamheid in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Onderzoek en reflecteren

Deze aspecten staan centraal in wat we doen en waarvoor we samenwerken met Ons Water.

 • We stimuleren onderzoek naar positieve gedragsbeïnvloeding voor bewustere omgang met water.
 • Onderzoek zetten we ook in bij geselecteerde projecten. In het bijzonder om leerervaringen op te doen en anderen daarmee te inspireren om hun duurzaamheidsprojecten voor water te versnellen. Bij het onderzoek  werken we samen met experts van bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen en studenten en trainees.
 • We stimuleren bestaande onderzoeksinitiatieven door de kennis en expertise van ons netwerk beschikbaar te stellen. En onze kanalen te gebruiken om (open source) kennis proactief te ontsluiten en samen te werken met Ons Water.

Thema