lopende waterkraan en hand met glas

Water

Het 'vanzelfsprekende' water weer bijzonder maken, met aandacht voor de schoonheid en cultuurhistorische waarde ervan. Want waar we van leven, dat moeten we koesteren! Hoe verleiden we Nederland om duurzaam met water om te gaan? Door mensen met hart voor water en hun…

Publicaties