water en duurzaamdoor

Water weer bijzonder maken

Main content

DuurzaamDoor heeft zich de afgelopen vier jaar ook beziggehouden met wateropgaven. De focus lag op het werken aan bewustwording van het belang van water, onder het motto: ‘het vanzelfsprekende van water weer bijzonder maken’.

De Participatietafel Water ging er bij de start in 2018 van uit dat waterbewustzijn versterken niet alleen een kwestie is van informatie zenden. Om van kennis naar een verandering in houding en gedrag te komen, moeten jongeren en volwassenen iets ‘zien, ervaren en voelen’. En volwassenen zullen anders benaderd moeten worden dan de jeugd, zo was de gedachte.

In het artikel ‘Het vanzelfsprekende van water weer bijzonder maken’, gepubliceerd in het online tijdschrift Watergovernance (zie uitgave 03/2020, p. 106), delen de secretarissen van de Participatietafel Water hun ervaringen.

Het programma is een initiatief van de overheid, waarin gemotiveerde mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden samenwerken aan vernieuwende inzichten om een aantal grote maatschappelijke opgaven te helpen oplossen.

De denkkracht en het initiatief van de burgers staan centraal, net als het leren in netwerken over nieuwe manieren van samenwerking; dat onderscheidt DuurzaamDoor van andere programma’s gericht op sociale innovatie.