Water programma informatie participatietafel water

Participatietafel Water

Main content

De Participatietafel Water bestaat uit een stuurgroep die na consultatie van experts op het gebied van water de koers heeft uitgezet. Daaromheen bouwen we aan een enthousiast en inspirerend netwerk van professionals met hart voor water. Samen met deelnemers aan de eerdere inspiratiebijeenkomsten, de leden van de stuurgroep en experts is gekozen voor de onderwerpen: Water en klimaatadaptatie, Waterveiligheid, Waterkwaliteit en gezondheid en watereducatie. We denken op deze onderwerpen met elkaar de meeste winst ofwel de beoogde versnelde verduurzaming te kunnen bereiken. 

Het netwerk groeit

De deelnemers vertegenwoordigen de 6 O's en bestaan uit een mix van jong en oud die elkaar aanvult en versterkt. Zo bereiken we een win-win situatie voor iedereen die meedoet en het doel dat we met het thema van die tafel willen bereiken. Hun deelname zorgt voor waardecreatie. Door verrijking van elkaars kennis en expertise en inspiratie.

Ook jij kunt meedoen!

Met elkaar werken we een portfolio van projecten en activiteiten uit. Je bent van harte welkom op de inspirerende netwerkbijeenkomsten die we enkele keren per jaar organiseren. Heb je een goed voorstel op een van de 4 subthema's? Hou dan onze uitvraag in de gaten! Wie weet wordt jouw project geselecteerd! En krijg je de kans om je initiatief via ons netwerk verder versneld door te ontwikkelen. Help Nederland om snel te vergroenen!

Thema