lopende waterkraan en hand met glas

Water en klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert: het wordt natter, warmer en droger. De zeespiegel stijgt en dat heeft grote gevolgen. Klimaatverandering brengt problemen met zich mee als hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen. Elk issue heeft bepaalde effecten voor onze…

Publicaties