Denktank van scholieren lost watervraagstukken op

23-09-2019 - 11:45

Waterschap Hollandse Delta zet de denkkracht van scholieren in om problemen met wateroverlast in de eigen leefomgeving op te lossen. Samen met Stichting Tijdgeest biedt het cases rond klimaatadaptatie aan op een digitaal platform: de Dillemabox. Technasiumscholieren in de onderbouw in de regio Rotterdam – zes technasia, vierhonderd leerlingen – worden uitgenodigd om met oplossingen te komen. Een van de oplossingen die scholieren voor wateroverlast hebben bedacht is een plantenstad.

Stichting Tijdgeest en Dilemmabox

Waterschap Hollandse Delta is al langer op een traditionele manier met educatie bezig. Zo organiseert het bijvoorbeeld excursies voor scholieren en studenten en geeft het lesbrieven voor het basis- en het voortgezet onderwijs uit. ‘Maar we wilden meer bieden dan alleen "gewone" lespakketten,’ zegt senior communicatieadviseur Michiel Hartkamp. ‘Ook wilden we beter aansluiten bij ‘21st century skills’ als samenwerken, kritisch denken en ondernemen, én in het curriculum zitten.’
Om dat voor elkaar te krijgen sloeg het waterschap de handen ineen met Stichting Tijdgeest. Hartkamp: ‘Die heeft eerder samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een online omgeving ontwikkeld, waarop we aan scholieren vraagstukken over klimaatadaptatie kunnen voorleggen: de Dilmemmabox. In ons geval: hoe maak je een woonwijk klimaatadaptief en voorkom je wateroverlast tijdens piekbuien? Via het platform kunnen de scholieren ideeën uitwisselen met en informatie ophalen bij professoren van TU Delft, onze deskundigen en het bedrijfsleven. Het eindresultaat pitchen ze vervolgens voor een jury die onder anderen bestaat uit deskundigen van TU Delft en het waterschap.’

Bovenbouw

De aanpak van Hollandse Delta heeft zich tot nu toe gericht op de onderbouw van technasia in en om Rotterdam. ‘Maar dit jaar willen we opschalen naar de bovenbouw,’ zegt Hartkamp. Om dat mogelijk te maken heeft Hollandse Delta steun gevraagd van het Programma Participatietafel Water van het Kennisprogramma DuurzaamDoor. ‘Doel van de Participatietafel Water is om de verduurzaming van Nederland op het gebied van water te versnellen,’ zegt Nina Lambalk van het projectteam. ‘Dat doen we onder andere door op zoek te gaan naar kansrijke initiatieven en doorbraakprojecten die echt het verschil maken. Vervolgens stellen we onze kennis en ons netwerk aan de betreffende initiatiefnemers beschikbaar. Op deze manier bundelen we krachten, kennis en kunde met als doel het initiatief versneld tot bloei te laten komen. Verder monitoren we het proces en de resultaten.’

Denkkracht nieuwe generatie

Het verzoek van waterschap Hollandse Delta is door de Participatietafel gehonoreerd. De beoordelingscommissie heeft volgens Lambalk vooral gezocht naar initiatieven waar het onderwijs en de leerlingen zelf nauw bij betrokken zijn. Ook het gebruik van nieuwe technieken die aansluiten bij het hedendaags onderwijs speelden een belangrijke rol. Hollandse Delta stimuleert waterbewustzijn en nog belangrijker waterbewust gedrag, aldus de commissie. Hartkamp vult aan: ‘Het mooie van deze aanpak is dat je de denkkracht van een nieuwe generatie gebruikt. Je kunt ideeën laten toetsen door een denktank van scholieren. Andersom kunnen zij aan de slag met het oplossen van concrete problemen in hun eigen leefomgeving. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Dit artikel is verschenen in het magazine Het Waterschap, nr 3. 2019