Handboek voor de watervriendelijke tuin

Water en klimaatadaptatie

Na het 'handboek over klimaatadaptatie voor kinderboerderijen en hun bezoekers' is er nu ook een 'handboek voor de watervriendelijke tuin'. In dit handboek voor de tuinbranche en haar klanten, wordt de weersverandering toegelicht. De functie van groene tuinen wordt uitgelegd en samenwerkingspartners benoemd.

Anneke van Veen, ambassadeur Water van GDO, kwam samen met Tuinbranche Nederland op het idee om dit Handboek voor de watervriendelijke tuin te maken. Het is vooral bedoeld voor medewerkers en bezoekers van tuincentra.

Verleiden

Klimaatadaptatie is een serieuze maatschappelijke opgave. Tuinen bij particulieren en bedrijven worden steeds belangrijker. Ze voorkomen overlast bij heftige regenbuien en helpen tegen hittestress. Maar hoe krijgen we de tuinbezitter zover dat hij/zij doet wat nodig is? En hoe maken we tegelijk de tuin mooier en biodiverser? Tuincentra zijn de plekken waar die tuinbezitters informeren en inspireren.

Het handboek bestaat uit 19 infobladen met gewenste maatregelen. Hoe ziet de maatregel eruit (bijvoorbeeld de aanleg van een regenwatervijver); Hoe voer je dit uit en wat is ervoor nodig? Tuincentra kunnen de infobladen downloaden en printen. Vervolgens kunnen ze aan de klant uitreiken.

Samenwerking

Het Handboek voor de Watervriendelijke Tuin is samen met Tuinbranche Nederland en Atelier GroenBlauw gemaakt. Ze werkten daarbij samen met vele belanghebbenden, zoals het natuur- en milieueducatieveld. De productie is mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/ Ons Water en Tuinbranche Nederland.

Lees ook de Handreiking alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust.