Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Groen in de stad

Project
Bedrijventerreinen schenken doorgaans geen aandacht aan biodiversiteit: het plaatsen van planten en...

Leren voor Morgen

Project
Duurzaamheid in het DNA van jongeren krijgen: dat is het streven van Antoine Heideveld van Het...

Landelijk kennisknooppunt Stadslandbouw

Project
Voorkomen dat pionierende gemeenteambtenaren, ondernemers of burgers telkens het wiel opnieuw...

Groene Lopers Overijssel

Project
Meer inwoners en bedrijven bij groene initiatieven betrekken en de biodiversiteit in de eigen...

GroenGelinkt

Project
GroenGelinkt is dé digitale kennisbank op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie. Wie kent...

Groene Brein Roots

Project
In 2015 werd Het Groene Brein Roots gelanceerd: een initiatief van Het Groene Brein, een netwerk...

CE Zeeland

Project
De provincie Zeeland is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. In 2013 koos de provincie deze...

New World Campus

Project
De New World Campus in Den Haag is dé plek waar baanbrekende oplossingen gevonden worden voor...

Hoe vergroot je de maatschappelijke betekenis van nationale parken?

Project
Vanaf 2013 is er in tien nationale parken een start gemaakt met regionale duurzaamheidsnetwerken....

We willen projecten beter helpen uitvoeren

Project
De werkwijze van de overheid is aan het veranderen, steeds vaker vindt er een samenwerking plaats...

Duurzame energie als streekproduct in lokale ketens

Project
Inwoners van West-Noord-Brabant zijn op zoek gegaan naar alternatieve manieren voor het gebruik van...

Opmars van Dutch Cuisine in het koksonderwijs

Project
In opdracht van DuurzaamDoor (RvO) voerde Dutch Cuisine begin dit jaar een onderzoek uit hoe de...

Circulaire fruitketen in de Betuwe

Project
Coöperatie de Fruitmotor wil samen met telers een circulaire fruitteelt vormgeven in de Betuwe. Het...

Dutch Cuisine en de verduurzaming van de koksopleidingen

Project
‘Dutch Cuisine’ biedt een visie en richting aan met als kernwoorden: Cultuur Gezond Natuur...

Ontpoppende samenwerking rond klimaatadaptatie

Project
Gemeenten willen en waterschappen móeten het waterprobleem oplossen, ze krijgen hulp van een...

Unieke alliantie zet markt voor plantaardige proteïnen in beweging

Project
De Green Protein Alliance wil de consumptie van plantaardige proteïnen een flinke impuls...

Wijken mooier maken met afval

Project
Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan initiatieven om de buurt te verduurzamen. Bijvoorbeeld...

Keunst Kids maakt ‘duurzaamheid’ concreet

Project
Kunst blijkt een prachtige manier om kinderen een duurzame boodschap te laten vertellen. Leerlingen...

De omgevingsdienst als versneller van verduurzaming

Project
Veel gemeenten hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Omgevingsdiensten...

Voorlezen over duurzaamheid tijdens Voorleesactie

Project
Hoe maak je kinderen warm voor duurzaamheid? Verpak het thema in spannende verhalen, menen de...

Groene Brein helpt kweker aan businessmodel voor circulaire orchidee

Project
Orchideekweker Ronald Koeleman bedacht samen met wetenschappers van de Erasmus Universiteit een...

Ketensamenwerking leidt tot meer hergebruik sloopbeton

Project
Beton is bij uitstek een geschikt materiaal voor circulariteit. Toch komt slechts 1 tot 2 procent...

Coöperaties voorzien krimpregio van nieuw elan

Project
Overal in Nederland verenigen ondernemende burgers zich in coöperaties. Ze voeren samen projecten...

Pagina's