Project Next Step Voedselverspilling

Sluit de cirkel

De kring voor voedsel is nog lang niet gesloten en om voedselverspilling tegen te gaan is circulair denken en handelen cruciaal. Ook hier kijken we naar wat ervoor nodig is om deze omslag te maken. Welke processen lopen er? Wie is daarbij betrokken? Etcetra. Er is een 'Next step' geformuleerd om dit verder inzichtelijk te maken.

Next step tegengaan voedselverspilling

Uit een eerdere oriëntatie van het afgelopen jaar is gebleken dat circulair denken én handelen cruciaal zijn om de 'next step' te zetten. Komend najaar wordt er een bijeenkomst gepland met verschillende mensen (6 O's), die nog niet zo bekend zijn met het thema voedselverspilling, maar daar wel meer mee willen of kunnen doen in hun werk. In de aanloop naar de beoogde bijeenkomst wordt het reisverhaal van een product vastgelegd, onder andere door het doen van interviews, om zo een specifieke keten en zijn spelers in beeld te brengen. Dit verhaal geeft inspiratie voor het gesprek in de bijeenkomst van de Verspillingsacademie 1.0. In aansluiting op de Taskforce Circulaire Economie kunnen zo ontmoetingen plaatsvinden die nieuwe samenwerkingen en inzichten stimuleren.

Verspillingsaanpak

Verspillingsacademie 1.0 gaat over de ‘hick-ups’ van initiatieven en van ondernemers en hoe deze samen op te lossen. Hierbij zijn dan oplossers, onderzoekers en ‘zichtbaarmakers’ betrokken (ook vanuit de overheid). Wat we daarvan leren over circulair denken en handelen publiceren we als fricties en sleutels voor de verspillingsaanpak.

  • Ruimte maken voor slimme strategieën die circulair denken en handelen versterken.
  • Bijdragen aan de versnelling van waardevolle initiatieven die verspilling tegengaan door
  • Zichtbaar maken wat er al gebeurt: de dynamiek op verschillende niveaus (transitiecoalitie voedsel, verspilling is verrukkelijk, taskforce biobased, …)
  • De reis van een product dat niet meer verspild wordt maar een circulair leven heeft.

Van Appel tot Pulp (Fiction) - Een beeldessay