Next step
Project Next Step Voedselverspilling

Project Next Step Voedselverspilling

Main content

Sluit de cirkel

De kring voor voedsel is nog lang niet gesloten en om voedselverspilling tegen te gaan is circulair denken en handelen cruciaal. Ook hier kijken we naar wat ervoor nodig is om deze omslag te maken. Welke processen lopen er? Wie is daarbij betrokken? Etc. Er is een Next step geformuleerd om dit verder inzichtelijk te maken. 

Next step tegengaan voedselverspilling 
Uit een eerdere oriëntatie is gebleken dat circulair denken én handelen cruciaal zijn om de next step te zetten. In 2019 is er een bijeenkomst geweest met verschillende mensen (6 O's), die nog niet zo bekend waren met het thema voedselverspilling, maar daar wel meer mee willen of kunnen doen in hun werk. In de aanloop naar de bijeenkomst werd het reisverhaal van een product [hyperlink naar pdf ‘de reis van de appel-beeldessay] vastgelegd, onder andere door het doen van interviews [hyperlink naar PDF‘de reis van de appel-negen interviews over de fruitmotor], om zo een specifieke keten en zijn spelers in beeld te brengen. Dit verhaal gaf inspiratie voor het gesprek in de bijeenkomst [hyperlink naar PDF Impressie Next Step DD Praktijkdag Fruitmotor 15 februari] van de Verspillingsacademie 1.0. In aansluiting op de Taskforce Circulaire Economie kunnen zo ontmoetingen plaatsvinden die nieuwe samenwerkingen en inzichten stimuleren. 

Verspillingsacademie 1.0: gaat over de ‘hik-ups’ van initiatieven /ondernemers en hoe deze samen op te lossen. Hierbij zijn dan oplossers, onderzoekers & ‘zichtbaarmakers’ betrokken (ook vanuit de overheid). Wat we daarvan leren over circulair denken en handelen publiceren we als fricties en sleutels voor de verspillingsaanpak.

  • Ruimte maken voor slimme strategieën die circulair denken en handelen versterken.
  • Bijdragen aan de versnelling van waardevolle initiatieven die verspilling tegengaan door: 
    -Zichtbaar maken wat er al gebeurt: de dynamiek op verschillende niveaus (transitiecoalitie voedsel, verspilling is verrukkelijk, taskforce biobased, …)
    -De reis van een product dat niet meer verspild wordt maar een circulair leven heeft...

Bijlage: Ansichtkaarten van de Fruitmotor

Documenten