Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Boekje Lang zullen ze Leven

Project
InitiatiefAanleiding:In Brabant zijn de afgelopen jaren diverse onderwijsprojecten vanuit het...

Biodiversiteit Bedrijventerreinen

Project
InitiatiefAanleiding:In het project Proeftuin Bedrijventerreinen is een verkenning uitgevoerd naar...

Opschaling Duurzaamste nieuwbouwwijk Geerpark

Project
Initiatief Aanleiding: In de Brabantse Proeftuin Duurzame Nieuwbouwwijk wordt met gemeente Heusden...

Onderwijsproject Welkom in onze wijk

Project
InitiatiefAanleiding:In de Brabantse Proeftuin Duurzame Herstructurering wijk wordt met gemeente...

Jongeren en duurzame ontwikkeling 'De Groene Sportschool' - Green Dream District - chatsessie jongeren - De groene mol (in ontwikkeling)

Project
Initiatief Aanleiding:  In het ambitiestatement en uitvoeringsprogramma 'Leren voor Duurzame...

Verduurzamen Senior Games

Project
Initiatief Aanleiding: In het uitvoeringsprogramma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011' is...

Goed Hout, Fout Hout

Project
InitiatiefAanleiding:De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een convenant afgesloten, waarmee ze...

Wens in actie (www.wensinactie.nl)

Project
Initiatief Aanleiding: Iedereen denkt wel eens: 'Dit zou ík nu wel eens willen gaan aanpakken in...

Congres Duurzaamheid Loont

Project
InitiatiefAanleidingWoensdag 28 januari 2009 werd in het Industrion Kerkrade de Limburgse dag van...

Training Duurzame Ontwikkeling

Project
Initiatief Aanleiding: In de Brabantse Proeftuin Duurzame Nieuwbouwwijk wordt met de projectleiders...

Ontwerpen en beheren oogstbaar landschap

Project
Initiatief Aanleiding: Noodzaak tot kosteneffectiever landschapsbeheer en benutting biomassastromen...

Koers – Duurzaam oostzuidoost Fryslân

Project
Initiatief Aanleiding: In Zuidoost Friesland spelen verschillende initiatieven met duurzame doelen...

Essay Bewonersparticipatie

Project
InitiatiefAanleiding:Binnen de proeftuin Duurzame nieuwbouwwijk, Geerpark, is bewonersparticipatie...

Klasseboeren leren naar een Duurzaam Brabant

Project
Initiatief Aanleiding: Vervolgproject om een opschaling van het project Klasseboeren mogelijk te...

Energie = winst

Project
InitiatiefAanleiding:Energiebesparing en CO2- reductieDoel en resultaten:Energie =...

GreenDriver

Project
InitiatiefAanleiding:Chauffeur zich bewuster laten zijn van de relatie tussen de manier van rijden...

Lokale energie voorwaarts

Project
Initiatief Aanleiding: Doel en resultaten:Het project beoogt het bundelen van kleinschalige energie...

Cradle to Cradle jachthaven (concept studie)

Project
InitiatiefAanleiding:C2C is binnen Zeeuws ambitiestatement LvDO gekozen als speerpunt bij...

Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu - tbv. Duurzame Gebiedsontwikkeling

Project
InitiatiefAanleiding: Vanuit de milieudiensten en de provincie is in 2008 de behoefte uitgesproken...

Go for green

Project
InitiatiefAanleiding:Het project Scholen voor Duurzaamheid lanceert een jongeren-voor-jongeren...

Bedrijven Klimaatbestendig

Project
InitiatiefAanleiding:-Doel en resultaten:Leerlingen van scholen in het Noorden gaan Bedrijven...

C2C Duurzame productieketens - Samen sterk

Project
InitiatiefAanleiding:Provincie Utrecht heeft ketenverantwoordelijkheid als een van de thema’s in...

Onderzoek naar slimme financieringsconstructies voor duurzame projecten

Project
Initiatief Aanleiding: Een knelpunt bij duurzame projecten kan de financiering zijn. De voordelen...

Brabantse bedrijven en internationale aspecten van MVO: lerend op weg naar partnerships

Project
InitiatiefAanleiding:Door globalisering krijgen bedrijven in Noord-Brabant in toenemende mate te...

Duurzaam jongerenwerk

Project
InitiatiefAanleidingProjecten in het kader van duurzame ontwikkeling richten zich vooral op scholen...

Pagina's