Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Publieksactiviteit Zeeuwse eiwittransitie

Project
Initiatief Aanleiding: Project eiwittransitie als een van de projecten uit 'Watermerk, 1e Zeeuwse...

Cool Nature, Selectie van 6 pilots

Project
InitiatiefAanleiding:Cool Nature zoekt naar concrete oplossingen om spelen, bewegen en leren in een...

Vervolgproject Frisse Lucht op Scholen

Project
Initiatief Aanleiding: In het project 'Frisse lucht op school' zijn in 2007/2008 159 Gelderse...

Onderzoek Reflectie Belevend leren Gelderland

Project
InitiatiefAanleiding:Het project Belevend Leren richt zich op het opzetten van boerderij-educatie...

Groene Voetstappen in Gelderland

Project
InitiatiefAanleiding:Om de klimaatverandering tegen te gaan het terugdringen van het brengen en...

Boerderijschool 2009

Project
InitiatiefAanleidingDe boerderijschool is een vernieuwend concept dat in 2006 in de praktijk is...

Cool Nature, ondersteuning project

Project
InitiatiefAanleiding:Cool Nature zoekt naar concrete oplossingen om spelen, bewegen en leren in een...

Terreinverkenning Waalweelde

Project
Initiatief Aanleiding: De Waal is de breedste en drukst bevaren waterweg van West-Europa. Het is...

Cool Nature, procesondersteuning

Project
InitiatiefAanleiding:Dit project zoekt naar concrete oplossingen om spelen, bewegen en leren in een...

Duurzame Scholen Noord-Holland

Project
InitiatiefAanleiding:De provincie Noord/Holland heeft een verkenning uit laten voeren naar de...

Masterclass Cradle to Cradle voor MKB-bedrijven

Project
Initiatief Aanleiding: Kennisontwikkeling bevorderen ten behoeve van de toepassing Cradle to...

Ecostijl - Business-to-business evenement

Project
InitiatiefAanleiding:De aandacht in het bedrijfsleven in Limburg voor MVO en duurzaamheid is...

Cradle to Cradle Overlegtafel Bedrijven

Project
InitiatiefAanleiding:Limburg heeft in Nederland een koppositie op het gebied van Cradle to Cradle....

Netwerkontwikkeling en innovatie kringloopbedrijven

Project
Initiatief Aanleiding: Het is een vervolgproject voor kansrijke innovatiemogelijkheden en mogelijke...

Onderzoek Schooltuinen Nijmegen

Project
Initiatief Aanleiding: Kinderen weten niet meer waar het voedsel vandaan komt. Voor hun gezondheid...

Frisse Lucht op Kinderdagverblijven

Project
InitiatiefAanleiding:Niet alleen scholen kampen met binnenmilieuproblematiek. Ook op de...

Duurzaam, Just do it

Project
InitiatiefAanleiding:MVO is een nog te abstract begrip voor MKB ondernemers.Doel en resultaten:...

Gelders Klimaatprogramma

Project
InitiatiefAanleiding:Behoefte aan communicatie en educatie over het klimaatbeleid van de provincie...

Onderzoek Veluwe-beleving buiten

Project
InitiatiefAanleiding:Opstellen van een strategische visie als één van de twaalf deelprojecten van...

Cool! Climate after school!

Project
InitiatiefAanleiding:Klimaatverandering en energiebesparing zijn actuele thema’s. Kinderen weten...

Eco Erf

Project
InitiatiefAanleiding:Het WWF concept One Planet Living gaat er vanuit dat men op een moderne,...

Beleidsrealisatie Duurzame GebiedsOntwikkeling Flevoland

Project
InitiatiefAanleiding:In toenemende mate worden door gemeentelijke bestuurders hoge duurzame...

Frisse lucht op scholen, onderzoek Kindercentra

Project
InitiatiefAanleiding:Naast scholen kampen ook kindercentra met binnenmilieu problematiek.Doel en...

Versnellingsagenda NME Gelderland

Project
Initiatief Aanleiding: Professionalisering NME centra. Doel en resultaten: Koppelen aan beleid van...

Onderwijsproject Frisse Scholen

Project
InitiatiefAanleiding:In het project Frisse scholen financiert en ondersteunt de provincie...

Pagina's