Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

SLIM HERGEBRUIKEN IS HET NIEUWE RECYCLEN

Project
Het Noord-Limburgse initiatief ZERegiO zet zich in voor een afvalvrij Peel en Maas. Alleen recyclen...

Economie en ecologie gaan hand in hand op Hessenpoort

Project
  Minder beton en asfalt, meer bloemen, planten en dieren op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle...

Burgerkracht voor duurzame droomwijken

Project
Doel en resultaten:Dit project versnelt de duurzame verbetering van woningen en de woonomgeving van...

Werken aan groene schoolpleinen

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is om 6 scholen te ondersteunen in de totstandkoming...

Woningcorporaties worden groener!

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is om de bestaande, succesvolle, activiteiten zoals...

Ontwerpwedstrijd stallen Groninger Verdienmodel

Project
Doel en resultaten:Met dit project kunnen melkveehouders in Groningen ontwikkelruimte verdienen...

Energielandschappen

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is het voeren van een open gesprek met jongeren,...

Upgrade de wereld!

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is om aandacht te geven aan de werkwijze en thema’s van...

School die je voedt

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is om een schoolmodel te ontwikkelen waar jongeren en...

Boerderij van de toekomst

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is jongeren en studenten inzicht geven in de keuzes die...

Duurzame mobiliteit- Jong en Mobiel

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is om jongeren uit te dagen om hun visie op mobiliteit...

Openbare V oo/e rliching

Project
Doel en resultaten:Het doel van het project is de ontwikkeling van een interactief...

Anders omgaan met Vrije Ruimte

Project
Energielandschap De Eendracht Appingedam als Living LabDoel en resultaten:Dit project bouwt voort...

Valuta voor Veen

Project
Doel en resultaten:Het project heeft als doel om ondersteuning te bieden bij de brede complexiteit...

De Drentse Duurzaamheid coöperatie, Servicepunt voor Energiek Drenthe

Project
Doel en resultaten:Het project ondersteunt duurzame initiatieven in verschillende Drentse dorpen....

Pilot Duurzaamheideducatie met sensortechnologie en Bionica

Project
Doel en resultaten:Centraal in het project staat het op innovatieve en aansprekende manier...

Natuurlijke waterzuivering glastuinbouw Emmen

Project
Doel en resultaten:Het verbeteren van de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied in Zuidoost-...

Keunst Kids

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is om duurzaamheid te benaderen vanuit een kunstzinnige...

Samen Beter Bezig

Project
Doel en resultaten:Het doel van het project is het toepassen van de methode 5xBeterBezig in wijken...

Koploperscholen

Project
Doel en resultaten:IVN wil in dit project toewerken naar een groep van koploperscholen op het...

Grenzeloos CO2-Neutraal

Project
Doel en resultaten:Doel van het project is de noordelijke gemeenten te adviseren en ondersteunen in...

Koers-Duurzaam oostzuidoost Fryslân

Project
Doel en resultaten:Dit project speelt zich af aan de rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold...

Energieke wij(k)aanpak

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is mensen in een buurt, wijk of ander groepsverband...

Bespaarschaap

Project
Doel en resultaten:Het doel van dit project is energiebesparing dichtbij de mensen brengen en...

Ontwerpen en beheren oogstbaar landschap

Project
Doel en resultaten:Doel van dit project is om al in het ontwerpstadium rekening te houden met het...

Pagina's