Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Samen Duurzaam Holland Rijnland

Project
InitiatiefAlgemeen:Om de problemen zoals versnippering en witte vlekken op te lossen en genoemde...

Proef NME Westerkwartier

Project
InitiatiefAlgemeen:Met Proef NME Westerkwartier zetten we het klimaat- & energiebeleid van de...

Proef NME Tubbergen - Buurtenergie

Project
InitiatiefAlgemeen:Gemeente Tubbergen wil haar burgers informeren over, en enthousiasmeren voor het...

Proef NME Roermond en Roerdalen

Project
InitiatiefAlgemeen:Het bezoekerscentrum De Meinweg zoekt manieren om jongeren te betrekken bij het...

Proef NME Oosterschelde

Project
InitiatiefAlgemeen:Veiligheid, vitaliteit en veerkracht in balans. Dat is de uitdaging die voorligt...

Proef NME Oirschot, Nuenen en Alphen-Chaam Het Groene Lint

Project
initiatiefAlgemeen:In de herfstvakantieweek 2011 gaan ca. 10.000 kinderen op bijna 400 locaties...

Proef NME Utrechtse Heuvelrug

Project
InitiatiefAlgemeen:Basisscholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan energie besparen. Ze ...

Proef NME Gemeente Urk

Project
InitiatiefAlgemeen:De inhoud van het project is een samenwerkingsverband tussen verschillende...

Proef NME Neerijnen

Project
InitiatiefAlgemeen:Alle klassen in onder-, midden- en bovenbouw van de 10 basisscholen in de gem....

Proef NME Gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder

Project
InitiatiefAlgemeen:De binding tussen jongeren en lokale bedrijven is compleet anders dan de relatie...

Proef NME gemeente Leusden

Project
InitiatiefAlgemeen:Belangrijkste doel van het project in om de natuur naar ouderen toe te brengen....

Proef NME gemeente Groesbeek

Project
InitiatiefAlgemeen:Gemeente Groesbeek wil bij wijze van ‘proef NME’ participeren in de Gelderse NME...

Proef NME Goeree Overflakkee

Project
InitiatiefAlgemeen:Van de ‘witte vlek’ Goeree-Overflakkee een groene maken, dat willen we als regio...

Proef NME Enkhuizen

Project
InitiatiefAlgemeen:Met deze Proef NME willen we het ‘witte vlek’ karakter van de doelgroep...

Proeven aan de duurzame school in Rivierenland

Project
InitiatiefAlgemeen:De regio Rivierenland kampt met een relatief hoog percentage mensen met...

101 Groene Klaslokalen in de MARN

Project
InitiatiefAlgemeen:Scholen hebben behoefte aan een rijke leeromgeving, een leeromgeving die...

Proef NME Alkmaar

Project
InitiatiefAlgemeen:Het lespakket Energieke scholen vorm de basis van dit project. Het brengt zowel...

Proef NME regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Project
InitiatiefAlgemeen:Op het gebied van NME voor het primair onderwijs is er al een jarenlange...

Proef NME Heerenveen - Naar Buiten!

Project
InitiatiefAlgemeen:Met de Proef NME wordt  de doelstelling van de gemeente Heerenveen gerealiseerd...

E-Duurzaam dorp

Project
InitiatiefAlgemeen:Het arrangement past het meest binnen het thema energie en klimaat, maar het...

Energie heeft de Toekomst

Project
InitiatiefAlgemeen:Het project Energie heeft de Toekomst heeft tot doel om jeugd en jongeren binnen...

Proef NME Borne - Vleermuizen intrigerend of beperkend?

Project
InitiatiefAlgemeen:Gemeenten hebben een taak in het handhaven van de huidige Flora en Fauna wet en...

Proef NME Bergeijk

Project
InitiatiefAlgemeen:Het beleefpad smokkelnatuur. Een ervaring waar cultuurhistorie, natuur en...

Proef NME Aa en Hunze

Project
InitiatiefAlgemeen:In de gemeente Aa en Hunze neemt het unieke beekdallandschap van de Drentsche Aa...

Gelders prearrangement 101 Groene Klaslokalen

Project
InitiatiefAlgemeen:Scholen hebben behoefte aan een rijke leeromgeving, een leeromgeving die...

Pagina's