Leren Voor Morgen
Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 2007

Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 2007

Main content

Onderwijs

Al in 2007 werd door het Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) het Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor het funderend onderwijs 4 - 16 jaar uitgebracht met de titel “Leren is vooruitzien”. Hiermee werd een richtinggevend kader geschreven als houvast voor onderwijsprofessionals die de complexe thematiek van Duurzame Ontwikkeling gedoseerd en op het juiste niveau naar de school, de leerlingen wilden brengen.