Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Gezonde voeding en biodiversiteit

Project
InitiatiefAlgemeen:Dit NME-arrangement volgt op de definitiefase 'Proeftuin Amsterdam' en neemt '...

STROOM!

Project
InitiatiefAlgemeenNatuur- en milieueducatie in Zuid-Holland vernieuwen en versterken. Het NME-...

Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven

Project
InitiatiefAlgemeenEindhoven profileert zich als stad van design en groene stad. De toegevoegde...

WET - Water Energie Twente

Project
Initiatief Algemeen Het NME-programma WET (Water Energie Twente) is het resultaat van de...

Het OPEDUCA Project: Verbindingen voor Duurzaamheid

Project
Initiatief Algemeen Het werken aan onderwijsvernieuwing, ondernemerschap en NME gaan hand in hand....

Wegwijs in water

Project
Initiatief Algemeen Veel Nederlanders leven 'met de rug naar het water': water is een onopgemerkt...

De weg naar meer leefkwaliteit-NME arrangement regio Venlo

Project
InitiatiefAlgemeenDe regiogemeenten Venlo willen de economische structuur van het gebied versterken...

Kinderklimaattop 2010

Project
Initiatief Aanleiding: De Kinderklimaattop wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd, wederom...

Duurzaam gekweekt (duurzame kennisoverdracht groene sector)

Project
InitiatiefAanleidingIn samenwerking met het Citaverde College en Cultus Agro Advies B.V. zullen...

Energieke scholen Limburg

Project
InitiatiefAanleiding:Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SCO|PL) is...

Energietentoonstelling Ithaka

Project
InitiatiefAanleiding:De stichting zal een tentoonstelling ontwikkelen en presenteren, waarin...

Tweede Limburgse Dag van de Nieuwe Energie

Project
Initiatief Aanleiding: Initiatief vanuit Lectoraat Nieuwe Energie.Doel en resultaten:Het...

Inzet van hout voor energie in de provincie Gelderland

Project
Initiatief Aanleiding:  Eén van de doelen van het Gelders Klimaatprogramma is dat vanaf 2020...

Rivierklimaatpark ‘Poort naar de IJssel’

Project
Initiatief Aanleiding: De stedelijke agglomeratie Arnhem – Rheden is een barrière in de migratie...

Educatief programma Brabantse wal

Project
InitiatiefAlgemeenDe gemeente Bergen op Zoom is met haar arrangementspartners druk bezig om het NME...

Kunstland, Ruimte voor Natuurtalent

Project
InitiatiefAlgemeenHet arrangement wil het abstracte begrip 'duurzaamheid' dichter bij...

Duurzaam Amersfoort Plus, krachten bundelen en versterken voor NME

Project
InitatiefAlgemeenAmersfoort verbindt met dit arrangement talloze initiatieven op het gebied van...

Duurzaam Bouwen

Project
InitiatiefAanleiding:De provincie Noord-Holland heeft een duurzame energievisie vastgesteld, in...

Leermeester voor jonge technici

Project
Initiatief Aanleiding: Het project is ontstaan vanuit de behoefte van Zon Energie om meer kennis en...

Groene Start

Project
InitiatiefAanleiding-Doel en resultaten:Het project ‘Een Groene Start’ (Duurzame innovatie in de...

Check it out! Sarah's Wereld

Project
InitiatiefAanleidingDe provincie wil organisaties en burgers in Limburg leren hoe zij bij kunnen...

Van energieambitie naar succesvolle praktijk in de duurzame stedelijke vernieuwing

Project
Initiatief Aanleiding: Het Kompasprogramma heeft als doel bij te dragen aan de doelstellingen in...

Workshop kwaliteit, duurzame ontwikkeling omgevingsbalans

Project
Initiatief Aanleiding: Duurzaam ontwikkelen is centraal uitgangspunt Zeeuws omgevingsplan 2006-2012...

Duurzame Bedrijfsvoering provincie Zeeland

Project
InitiatiefAanleiding:Directieteam provincie Zeeland is provinciebreed project gestart n.a.v....

Side Event Four Freedoms Award

Project
Initiatief Aanleiding: Aansluiting Four Freedoms Award is opgenomen in het uitvoeringsprogramma...

Pagina's