haven
Project Biobased Economy

Project Biobased Economy

Main content

Sluit de cirkel

De BioBased Economy streeft ernaar in plaats van fossiele brandstoffen biomassa als grondstof te gebruiken. Biomassa heeft daarbij de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor het vervaardigen van materialen zoals bijvoorbeeld plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus verder dan alleen energiegebruik.

Hoe kan deze omslag gemaakt worden? Wat is hiervoor nodig, wie moeten er met elkaar in contact zijn en welke stappen zetten zij? Enkele voorbeelden zijn: een samenwerking tussen diverse locaties in de Zuidwestelijke Delta of de opzet van een lespakket waarin leerlingen zelf aan de slag kan gaan met biomassa.

Samenwerking tussen locaties in Zuidwestelijke Delta

3 steden houden zich actief bezig met de zogenaamde biobased en/of circulaire economie. In Brielle, Zuid-Holland, ligt het accent op de ontwikkeling van Het Arsenaal als beleefcentrum van de circulaire economie. In Voorne-Putten is de circulaire transitie aan de noordzijde in de talloze chemische fabrieken in de haven zichtbaar. Op het eiland zelf worden de agrarische grondstoffen verbouwd. Bij deze transitie speelt de Plant of the Future van het STC (MBO-opleiding voor procesoperators in Brielle) een belangrijke rol.
In West-Brabant zijn het vooral de steden Bergen op Zoom en Breda. In Bergen op Zoom zijn contacten gelegd met het Natuurpodium, het ROC West-Brabant en de Green Chemistry Campus. In Breda bevindt zich het CoEBBE en bijvoorbeeld De Uitvindfabriek, een testlocatie voor Groene Groei.

Techniek Doe-dagen: lespakket Groene Groei

Het concept van de Techniek Doe-dagen is gebaseerd op een uitrol van het lespakket Groene Groei. Dit pakket is in 2016 en 2017 ontwikkeld door het Center of Expertise BioBased Economy (CoEBBE) en een samenwerkingsverband van AVANS Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. Dit lespakket stelt leerlingen van groep 7 en 8 in staat om zelf aan de slag te gaan met agrarische materialen. Zij maken zij dan bijvoorbeeld kleurstoffen, plastics, shampoo en bouwmaterialen. Deze lessen worden op een specifieke locatie begeleid door specialisten met kennis van deze technieken. Een locatie is onder meer de Uitvindfabriek in Breda. De jongeren maken zo kennis met de Biobased Economy.

Meer weten?

Ook de Provincie Zeeland heeft de Biobased en Circulair Economy op de agenda gezet. Wat zij hierin voornemens zijn is te lezen op leest u op Zeeland.nl.