BlueCity Circulaire Economie Ondernemers
Project Stadswormerij - Van droom naar daad

Project Stadswormerij - Van droom naar daad

Main content

Sluit de cirkel

Met de StadsWormerij komt - op eigentijdse wijze - de schillenboer terug in de stad! Mensen met een arbeidshandicap zamelen ‘GF’ van horeca, huishoudens, (bio-)supermarkten en ‘T’ uit de publieke ruimte in en voeren dat organische materiaal aan compostwormen. Die compostwormen transformeren dat vervolgens tot excellente bodemverbeteraar én plantengroeistof: vermicompost. Een ware 'atoombom van leven' voor (stads)tuinders en groen-hobbyisten. Vermicompost onderscheidt zich door een betere structuur - grotere microbiële inhoud en makkelijkere vrijkomende nutriënten - flink van 'normale' (thermofele) compost. Vermicompost heeft bovendien de potentie om fossiele grondstoffen (veen) in “moderne” potgrondindustrie te vervangen.

Van Droom naar daad: de StadsWormerij als schillenboer 2.0

De 'community composter' is nauw verbonden met de lokale gemeenschap; zij richten zich op individuen en organisaties die bewust kiezen voor 'closing the loop' en een circulaire economie. Zo geeft men waarde(n) aan afval, bodem en gemeenschap en draagt men bij aan lokale duurzaamheidsstrategieën.

Aan de Stadswormerij is gevraagd om tot een werkend pilotconcept te komen met de lokale gemeenschap. Dit op zo’n manier dat dit bijdraagt aan het maken van spelregels voor kleinschalige initiatieven die gericht zijn op kringloopsluiting en kennis over kleinschalige kringlooplandbouw in Nederland.

Meer weten?