Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Proef NME Westerveld

Project
InitiatiefAlgemeen:De gemeente Westerveld is de enige gemeente in Nederland met twee Nationale...

Route naar verduurzaming energiehuishouding MRA (Metropoolregio Amsterdam)

Project
Initiatief Aanleiding: Het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2010 is opgebouwd uit vijf “Impulsen”....

Convergentiepunt Biogas Flevoland

Project
InitiatiefAanleiding:De productie van biogas heeft de laatste jaren een duidelijke groei laten zien...

Sanering en opschaling windenergie productie in Flevoland

Project
Initiatief Aanleiding: In juni 2008 is de Beleidsregel Windmolens van kracht geworden die een...

Duurzaamheidagenda Almere 2.0: Virtuele Communicatie- en Leeromgeving

Project
InitiatiefAanleiding:In het 2010 getekende Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (lAK) is Almere...

Duurzaamheidprogramma toeristisch recreatieve sector

Project
InitiatiefAanleiding:Met het duurzaamheidprogramma voor de toeristisch recreatieve sector neemt...

Rotterdamse Doorgaande Leerlijn klimaat-energie-groen

Project
InitiatiefAlgemeen:De Rotterdamse doorgaande leerlijn klimaat-energie-groen is een programma voor...

Gezond en Groen

Project
InitiatiefAlgemeen:Stedenwijk Almere is het hart van waaruit invulling en uitwerking wordt gegeven...

Droge voeten in Noord-Holland

Project
InitiatiefAlgemeen:Droge voeten in Noord-Holland (DvNH) is een educatief programma waarin het...

Weet van Water

Project
InitiatiefAlgemeen:Er is behoefte aan structuur in het NME aanbod richting de eindgebruiker. Nu...

Clean Tech – The Battle

Project
InitiatiefAlgemeen:In debat met the boss voor een schone toekomstGekoppeld aan de tentoonstelling...

Weet van Water

Project
InitiatiefAlgemeen:Er is behoefte aan structuur in het NME aanbod richting  de eindgebruiker. Nu...

Proeftuin Amsterdam

Project
InitiatiefAlgemeen:Proeftuin Amsterdam (Amsterdam, Zaanstad en Provincie Noord-Holland) investeert...

Zonnefabriek

Project
InitiatiefAlgemeen:In het streven naar maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en duurzame...

Energie en klimaat in Drenthe - Vraaggericht aan de slag in het VO

Project
InitiatiefAlgemeen:Uitgangspunt bij dit project is een pilot op vijf scholen. Op de scholen wordt...

Duurzame Leerlijn in Parkstad Limburg en omgeving

Project
InitiatiefAlgemeen:In het kader van een NME-Arrangement, is in het schooljaar 2010-2011 gestart met...

Jongleren Waterbeheren, een NME-arrangement voor Groningen, Drenthe en Overijssel

Project
InitiatiefAlgemeen:Jongleren WaterbeherenMet het regionaal NME-arrangement Jongleren Waterbeheren...

NME Arrangement Sudwest Fryslân

Project
InitiatiefAlgemeen:NME Centrum Mar en Klif, de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Súdwest...

Samenspel voor samen buiten spelen - Zeeland

Project
InitiatiefAlgemeen:Kennisnetwerk rondom inrichting groene speelplaatsen, met als nevenproduct een...

Samen Werken aan Energie en Klimaat

Project
InitiatiefAlgemeen:In ’s-Hertogenbosch hebben drie onderwijsinstellingen (Avans, HAS, KWIC),...

NME, Speelnatuur en Beleid verweven in Natuurweb Noord-Holland

Project
InitiatiefAlgemeen:Dit arrangement start met de aanleg van drie natuurspeelplaatsen met NME-profiel...

Spelend leren tot je groen ziet

Project
InitiatiefAlgemeen:In de gemeente Montferland zijn inmiddels meerdere groene, natuurlijkere...

Groene Klaslokalen in Tiel

Project
InitiatiefAlgemeen:Scholen zijn enthousiast over het aanpassen van hun plein zodat ze kinderen...

Groene Klaslokalen in Arnhem

Project
InitiatiefAlgemeen:De arrangementspartners werken aan educatieve vergroening van de buitenruimten...

Naar een sterke NME-keten in Zoetermeer

Project
InitiatiefAlgemeen:Team NME Zoetermeer gaat structurele, meerjarige samenwerkingsafspraken maken...

Pagina's