landbouw
Project Vreedzaam leren en doen

Project Vreedzaam leren en doen

Main content

Regionale netwerken

Rivierenland is een prachtig landelijk gebied tussen de grote steden. Mensen hebben in deze delta altijd hun eigen boontjes gedopt en doen dat nog steeds. Deze eigenschap is versterkt door een terugtredende overheid, een economische crisis die het falen van de markt zichtbaar gemaakt heeft en de digitale revolutie. Burgers nemen het heft op vele terreinen in eigen hand. Echter willen deze initiatieven effectief en efficiënt in het gebiedspotentieel zijn en meervoudige waarde oogsten, dan zal er meer gewerkt moeten worden vanuit een integrale gebiedsontwikkeling.

Integrale gebiedsontwikkeling is een lastig onderwerp in het huidige systeem: er wordt kleinschalig en sectoraal gedacht en zo zijn ook de regelingen ingericht. Er is geen vertrouwen in coöperatief werken en er heerst een cultuur van kleinschaligheid. Schijnbaar tegenstrijdige belangen zitten meervoudige verdienmodellen in de weg. Dit wordt versterkt door onvoldoende inzicht in de kwetsbaarheden en kansen van het gebied.

Blijkbaar is er een instrument nodig om op voldoende niveau te komen, waardoor partijen elkaar beter gaan verstaan. In dit project worden instrumenten ontwikkeld die partijen uit de leef- en systeemwereld van Rivierenland kunnen gebruiken om elkaar beter te begrijpen en verstaan, waardoor ze effectiever efficiënter kunnen werken met gebiedspotentieel en meervoudig waarden kunnen oogsten.