voedsel subthema gezond eten
Project Foodcouncil MRA

Project Foodcouncil MRA

Main content

Voedsel

In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is een groot aantal partijen en organisaties, verspreid over de 6 O’s, actief bezig met regionaal voedsel. De Regio heeft de ambitie om, in het kader van de Korte Keten, over een tiental jaren zichzelf te kunnen voeden. Hiervoor is nodig dat de organisaties en partijen met elkaar verbindingen aangaan en daar waar mogelijk samen gaan werken. Op dit moment is er nog geen (regionaal) netwerk tussen deze partijen.

Op dit moment is een klein groepje pioniers bezig met het opzetten van dit MRA-netwerk. Hiervoor is een zogenaamde Foodcouncil opgericht, die tijdens het congres ‘Flow of Foods’ op 7 december 2017 verder zal worden ingericht.

Na dit congres is het nodig dat er verder structuur aan de organisatie en inhoud aan de voedselagenda van de Metropool Regio Amsterdam wordt gegeven. Uiteindelijk moet dit leiden tot een levensvatbaar netwerk met een houdbare bedrijfsvoering (verdienmodel) waarin passie, ontwikkeling en verantwoording evenwichtig worden gecombineerd.

Documenten