Regionale Netwerken programma informatie Voortgang
Project Moderne herverdeling

Project Moderne herverdeling

Main content

Regionale netwerken

Maatschappelijke belangen, zoals mobiliteit of natuur, maar ook nadelen. De voor- en nadelen zijn vaak onrechtvaardig verdeeld, vandaar dat er herverdeling plaats vindt door centrale instanties zoals overheid en verzekeraars, vakbonden etc. Deze manier van (her)verdeling is duur. Een alternatief zou kunnen zijn: de veel fijnmaziger verdeling van middelen via de talloze veel geïntegreerde, lokale en regionale projecten waarin burgers, bedrijven en overheden samenwerken. Hierdoor ontstaat een stevige brug tussen leef- en systeemwereld, en kan worden aangetoond hoe bottom-up initiatieven bijdragen aan een efficiënter en rechtvaardiger herverdeling van welvaart.

In dit project onderzoekt de coalitie de volgende hypothese: regionale netwerken laten het (her)verdelen van welvaart soepeler en effectiever verlopen dan dat dit gaat via de systeemwereld.