Groene vijver
Project Organische stadsstromen

Project Organische stadsstromen

Main content

Sluit de cirkel

Niet alleen in het landelijk gebied maar ook in de bebouwde omgeving in Nederland komt biomassa vrij. In de buitenruimte is dat bijvoorbeeld blad en hout, en vanuit huishoudens groente-, fruit- en tuinresten. Daarbij zijn er bedrijven met organische reststromen, zoals koffiedrap van koffiehuizen, lunchrooms en restaurants. De laatste jaren zijn er op steeds meer plekken initiatieven ontstaan die deze “organische stadsstromen” hoogwaardig(er) willen verwerken en toepassen. Die toepassing vindt soms in de stad plaats, bijvoorbeeld als compost voor volkstuinen of koffiedrab voor het kweken van eetbare paddenstoelen, en soms daarbuiten, bijvoorbeeld als verrijking van akkerbouwbodems. Deze initiatieven worden heel vaak voor en door bewoners georganiseerd en hebben daardoor, hoe kleinschalig de feitelijke stromen soms ook zijn, een veel grotere impact dan alleen de toepassing zelf. Bijvoorbeeld op de bewustwording van mensen en op de sociale cohesie in een buurt.

Kennis delen

Net als bij de andere stromen van Circulair Terreinbeheer – maaisel en grond & slib – komen ook deze initiatieven belemmeringen tegen én is er de wens om (praktische) kennis met elkaar te delen.

Opstart

DuurzaamDoor heeft Green Change gevraagd om voor Organische Stadsstromen een Community of Practice (CoP) op te starten en indien gewenst pilots te helpen stappen te zetten richting realisatie en/of opschaling.

Deze opstart, die van november 2018 tot en met maart 2019 loopt, bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Opbouw van een CoP voor Organische Stadsstromen;
  • (Urgente) hulp aan pilots, zijnde hulp aan de Stadswormerij bij het maken van hun Value Case;
  • Start van de ontwikkeling en opbouw van een nieuwe taal en cultuur voor Organische Stadsstromen, die coöperatie, commitment en co-creatie vergemakkelijkt en stimuleert;
  • Samen met DuurzaamDoor en andere partners meerdere partners vinden die in 2019 willen meebouwen aan de beweging richting circulaire organische stadsstromen.