Regionale Netwerken programma informatie Voortgang
Project PZH Succesfactoren voor Maatschappelijk Leren

Project PZH Succesfactoren voor Maatschappelijk Leren

Main content

Regionale netwerken

Het structureren en organiseren van maatschappelijk leren is belangrijk in regionale netwerken, maar kost tijd en wordt binnen bestaande kaders niet of nauwelijks gewaardeerd. Risico is dat partijen afhaken. Het gebrek aan een lerende reflexieve infrastructuur maakt regionale duurzaamheidsnetwerken kwetsbaar voor doorontwikkeling.

Om lerend vermogen en een lerende cultuur in regionale netwerken op te zetten en te borgen dient een analyse te worden gemaakt van de effecten van reflexieve monitoring in voorbeeld gebiedsproces.

In dit project wordt een analyse gemaakt van de effecten van reflectieve monitoring in een voorbeeld gebiedsproces.