biodiversiteit ontwikkeling bedrijventerrein Binckhorst
Project Zeeland

Project Zeeland

Main content

Circulair Bouwen

In 2017 startte de Leerkring Circulaire economie in Zeeland met het ontwikkelen van een train-de-trainer concept voor adviseurs over circulaire bouweconomie. Regionale en nationale kennis van Circulaire Economie gaat stromen in Zeeland. Dit is een vervolg op het eerdere programma van DuurzaamDoor in de provincie Zeeland.

Stimulering circulaire economie (2013-2016)

Het startsein voor dit programma gaf de provincie met een masterclass voor bedrijven en organisaties. Zij werd daarbij ondersteund en geadviseerd door Douwe Jan Joustra, directeur van Implement Circular Economy (ICE) in Amsterdam, en specialist op het gebied van circulaire economie. Joustra stelde een aantal innovatiethema’s op en schreef de roadmap ‘Maintenance Circulair!’, waarin de provincie Zeeland op het gebied van circulair werken haar visie presenteert. Joustra: “Om circulair te werken in de procesindustrie en maintenance-sector moet gekeken worden naar de functionaliteit en betrouwbaarheid van de systemen, de levensduur, de veiligheid en de kostenefficiency. Bedrijven in de procesindustrie in Zeeland verbruiken veel energie en materialen. Zij hebben duurzamere, functionele systemen nodig met een langere levensduur. Het productiesysteem moet slimmer georganiseerd worden en met nieuwe technische hulpmiddelen die veiliger en milieuvriendelijker zijn.”

Vanuit het innovatieprogramma van de provincie Zeeland ontstonden ook samenwerkingsverbanden zoals het VS&K (Vitaal Sloegebied Kanaalzone) en het Ki <| Mpi (Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie). Slim, want bedrijven en organisaties die samenwerken, besparen op hun bedrijfskosten en versterken daarmee de regionale kenniseconomie. Pieter Raes, als operationeel manager betrokken bij Ki<|Mpi. Raes: “We richten ons binnen het kenniscentrum op diverse verbeteringen die ten goede komen aan het milieu en aan de efficiëntie van de bedrijven. Een voorbeeld van circulair werken is robottechnologie, waarmee we onderhoud digitaliseren.”
Samenwerkingsverband VS&K, mede gefinancierd door kennisprogramma DuurzaamDoor wil met bedrijven in het Sloegebied/Kanaalzone zoals Yara Sluiskil, Dow-Benelux en Zeeland Refinery, de overheid en de onderwijssector een duurzame havencluster creëren. Daarvoor organiseert zij masterclasses en symposiums en maakt ze deel uit van andere samenwerkingsverbanden.

Joustra: “De provincie wil de komende tijd het innovatieprogramma ‘Maintenance Circulair’ verder uitwerken. Sommige bedrijven gaan zelfstandig verder. De afgelopen drie jaar is er op technisch vlak veel bereikt. In 2018 hopen we bijvoorbeeld dat alle bedrijven in deze sector alleen nog maar industriële ledverlichting gebruiken.”

Lees het volledige artikel uit iMaintain van 20 december 2016 hieronder in de download.

Meer weten?

Provincie Zeeland Biobased en circulaire economie
Impuls Zeeland Circulair bouwen
Lees de Leerbundel van Emergis