Voedselverspilling
Project Samenwerken aan gezond en duurzaam voedsel in de Haarlemmermeer

Project Samenwerken aan gezond en duurzaam voedsel in de Haarlemmermeer

Main content

Korte keten

In Haarlemmermeer zijn veel initiatieven op het gebied van lokaal voedsel. NMCX Centrum voor Duurzaamheid onderzocht of er een infrastructuur kon komen om al deze initiatieven te verbinden met elkaar en te versnellen. Dat is gelukt! Welke resultaten heeft dit opgeleverd?

Het groene voedsel idee
De tweejaarlijkse prijsvraag ‘het Groenste idee’ werd ook opengesteld voor ideeën rond voedsel. Van het tegengaan van voedselverspilling of het  consumeren van lokaal voedsel. Het leverde een beter inzicht op de initiatieven die de bewoners hebben rond dit thema. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Groene Loperfestival.

Kookcafe's in de wijk
Iedere week wordt ‘Samen koken in de wijk’ georganiseerd vanuit het sociale domein. Het idee was om dit te ondersteunen en te verbinden met lokale producenten en lokale koks en cateraars. Zo worden burgers bewuster van de mogelijkheden met lokaal voedsel en hoe voedselverspilling voorkomen kan worden. Deze ontwikkeling zal nog verder worden doorgetrokken, door ook middelbare scholieren te betrekken. 

Meerzwam: bewustwording rond reststromen
Dit is een initiatief vanuit NMCX om het telen van oesterzwammen op koffieprut als symbool in te zetten voor bewustwording rond meer duurzaam en circulair gebruik van organische reststromen. Het plan was om interactieve bijeenkomsten, Zwamcafés, te organiseren in horecagelegenheden en dorpshuizen. Zo’n 50 mensen hebben een workshop bijgewoond of zich aangemeld voor de wekelijkse kweekinstructie die zij van NMCX ontvingen. Ook werd een Facebookgroep opgericht (MeerZwam) en werden er lespakketten ontwikkeld voor primair- en voortgezet onderwijs.  

Voedselnieuwsbrief
Er is een regionale voedsel nieuwsbrief voor netwerkpartners ontwikkeld en een speciale website over de voedseltransitie in de regio. 

Voedseleducatie voor primair onderwijs
NMCX bereikte in schooljaar 2018-2019 basisschoolleerlingen van 47 scholen in de regio met voedsellessen en 23 voedsel gerelateerde lespakketten, over voedselproductie naar voedselfoodprint tot voorkomen van verspilling.

Verdere activiteiten

  • Organisatie van GDO Leerkring Voedseleducatie voor NDE-organisaties in het land. 
  • Op de online werkomgeving kunnen leerkrachten kennis en ervaringen delen over bijvoorbeeld het positieve effect van moestuinieren op de consumptie van groenten en fruit door kinderen. 
  • Via het platform   https://www.groenekapstok.nl/ worden basisscholen geïnformeerd en geïnspireerd  over voedseleducatie. Aangesloten scholen gaven bijvoorbeeld aan behoefte te hebben aan een project ‘Samen soep koken’. NMCX heeft daarom gestimuleerd om deel te nemen aan de educatieve activiteit “Soep koken op locatie
  • Ontwikkeling van een voedsellespakket aan de hand van een ‘escaperoom-methodiek’ waarin meerdere duurzaamheidsaspecten van voedsel spelenderwijs aan de orde komen.  

Educatie Voortgezet Onderwijs

  • Bijgedragen aan de totstandkoming van de digitale les “Week zonder Vlees”, waarvoor de test-les plaatsvond op een Voortgezet Onderwijs school 
  • Verzorging van een project rond ‘De Gezonde Snack’. Een lokale duurzame cateraar was hierbij opdrachtgever en zal drie ideeën van de leerlingen door ontwikkelen en in productie nemen. 
  • Ontwikkeling van een les over voedselbossen 
  • Realisering van een tuinderij op een VO terrein, om met voedsel de verbinding met de wijk te versterken.  
  • In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden zijn bestaande landelijke initiatieven gepromoot binnen het netwerk. Denk hierbij aan de app ‘Too good to go’ en de initiatieven InStock etc. 

Voedselbossen in de Haarlemmermeer
Er liggen in Haarlemmermeer diverse kansen voor de realisatie van voedselbossen. Verschillende particuliere initiatiefnemers werden daarom ondersteund bij het vormgeven van een plan voor een buurt-voedselbos. Daarvan is er één inmiddels gerealiseerd.

BoerBordBak - Netwerk: realisatie manifest
Er is een manifest opgesteld dat moet leiden tot een gezamenlijk gedragen voedselvisie en voedselbeweging in Haarlemmermeer. Het BoerBordBak-netwerk bestaat uit bedrijven en organisaties die ons voedsel toekomstbestendig en gezonder maken. In de hele keten van productie (Boer), via consumptie (Bord) tot de reststromen (Bak). 

Bekijk ook het filmpje over Samenwerken aan gezond en duurzaam voedsel in de Haarlemmermeer.