Landschap Overijssel
Groen ontmoet rood Overijssel

Groen ontmoet rood Overijssel

Main content

Bouwen

Natuurinclusief bouwen lijkt steeds meer grond aan de voeten te krijgen. Bouwers en projectontwikkelaars zien steeds vaker de meerwaarde van groen in hun bouwprojecten. Natuur en Milieu Overijssel heeft, in opdracht van DuurzaamDoor, in de afgelopen periode groene vrijwilligers betrokken bij bouwprojecten als inspiratiebron voor “rode” bouwers.

Kansen natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, omdat het zoveel oplevert. Een groene leef- of werkomgeving heeft namelijk een positief effect op onder andere hittestress, wateroverlast, gezondheid en biodiversiteit. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Vaak wordt er bij gebiedsontwikkeling alleen gekeken naar de wettelijke plichten rond natuur in plaats van te zoeken naar kansen die natuurinclusief bouwen kunnen bieden. 

Cromhoffpark en De Groene Wig

De afgelopen periode heeft Natuur en Milieu Overijssel bij twee gebiedsprojecten gekeken of door middel van co-creatie natuurinclusief bouwen een kans kan worden voor alle betrokkenen bij gebiedsontwikkeling. In het artikel 'Groen ontmoet Rood' geven ze de oogst weer van anderhalf jaar aan ervaringen bij de casussen Cromhoffpark en “De groene wig”.
Het Cromhoffpark in Enschede maakt deel uit van de ontwikkelingsplannen van de Zuiderval in Enschede. Het gebied “De groene wig” in  Hengelo/Borne is als ware een snippertje van het karakter van landgoed ’t Twickel dat zich aan overkant van de snelweg A1 bij Borne en Hengelo bevindt.
Bij beide casussen waren overheid, projectontwikkelaar en “groene” vrijwilligers aanwezig voor het uitwerken van kansen voor natuurinclusiviteit. De uitkomsten zijn vastgelegd in twee inspiratiefolders. Het artikel geeft de inhoudelijke en procesmatige rode draden tussen de twee casussen weer.

Leidende principes

Uit de sessies ontstonden vier leidende principes die wellicht op meerdere projecten van toepassing zijn:

  1. Begin vanuit de huidige natuurlijke en cultuurhistorische basis
  2. Zoom uit
  3. Gebruik groen als visitekaartje
  4. Zorg voor een goede beheerstrategie

Voor toekomstige sessies rond natuurinclusief bouwen is het interessant om te kijken hoe we deze gebiedsspecifiek kunnen invullen.