Project Superlijst

Verduurzaming consumptie

Wat zou het mooi zijn als supermarkten zouden concurreren op aspecten van duurzaamheid en gezondheid in plaats van op prijs! Superlijst heeft het voornemen vanaf 2019 elk jaar te laten zien welke supermarkt gezond en duurzaam de keuze maakt. Voor duurzaamheid vergelijkt Superlijst de bijdrage van supermarkten aan zaken als kringlooplandbouw, eerlijke handel, de eiwittransitie en dierenwelzijn. Voor gezondheid is de Schijf van Vijf de meetlat: in hoeverre stimuleert de supermarkt de gezonde keus?

Verschillen per supermarkt

In deze eerste fase is een inventarisatie naar de haalbaarheid van het samenstellen van een Superlijst afgerond. Hieruit bleek dat er nu al aanzienlijke verschillen zijn; bij de ene supermarkt doe je bijna ongemerkt gezond en duurzaam boodschappen, bij een andere supermarkt is dat soms bijna onmogelijk. Superlijst wil die verschillen zichtbaar maken, zodat supermarkten een reden hebben hun klanten nog beter te helpen met verantwoord consumeren.

Documenten