Gezonde voeding
Project Restaurants van morgen

Project Restaurants van morgen

Main content

Verduurzaming consumptie

Hoe leren we restaurants hoe ze hun aanbod kunnen verduurzamen op het gebied van meer groenten op het menu, minder dierlijke eiwitten, minder voedselverspilling en het gebruik van lokale producten.

Minder vlees/vis, meer groenten

Restaurants van Morgen geeft restaurants handvatten voor verduurzaming van hun menu. Het is ontwikkeld door Natuur & Milieu en Green Dish. Het programma geeft weer waar de verduurzamingskansen liggen met behoud van klanttevredenheid. Om de huidige stand van zaken in kaart te brengen hebben ze een onderzoek uitgevoerd bij 23 restaurants met een Frans-Nederlandse keuken in de Food Valley regio. Daaruit blijkt dat, wanneer de 23 restaurants hun menu zouden aanpassen en per gerecht minder vlees en meer groenten serveren, de CO2-uitstoot met 51 procent wordt verkleind. De grootste stappen zijn te behalen met minder vlees per gerecht, en minder gerechten met rood vlees op de menukaart. Dat kan op zo’n manier gebeuren dat de klanttevredenheid gewaarborgd blijft of in sommige gevallen zelfs verbetert.

Als deze duurzaamheidsstappen worden doorgevoerd in Frans-Nederlandse keukens dan levert dat een vermindering van 134,9 miljoen kg CO2-eq.. Dat is de uitstoot van 42.200 dieselauto’s die jaarlijks 15.000 kilometer rijden. Reden te meer om de transitie bij restaurants een extra duwtje in de rug te geven.