'
Burgers Boeren For Food (BB4F)

Burgers Boeren For Food (BB4F)

Main content

Korte keten

BB4F wil een maatschappelijk gezond voedselsysteem ontwikkelen met een aantal boerderijen waarbij burgers producten (langdurig) bestellen en financieel participeren. Burgers zijn zo direct betrokken, nemen samen met de boeren verantwoordelijkheid op voor hun voedselsysteem en betalen eerlijke prijzen aan ‘hun’ boeren die veelal nu gedwongen worden om onder de kostprijs te produceren. Met meerjarige commitments bestellen burgers via webapplicaties hun voedsel bij ‘hun’ boeren in ‘hun’ regio.
De afgelopen is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het draagvlak bij burger en boeren voor een dergelijk voedselsysteem. Er is geconstateerd dat pionierende, verbindende figuren met veel tijd en daadkracht nodig zijn die beschikken over een goed regionaal netwerk bij boeren, burgers en bestuurders om zo’n regionale transitie naar burgerboerderijen mogelijk te maken. Immers het gaat om een nieuw voedselsysteem waarbij de ‘1.000’ burgers vooral getriggerd worden door een goed verhaal over hun regio waardoor zij verbonden willen worden met ‘hun’ boeren.

Voor het verbinden van 10 boeren en 1.000 burgers is de oprichting van een coöperatief model nodig, om de geldstromen tussen boeren en burgers en de daarbij behorende ook financiële risico’s in goede banen te leiden. Op 29 november is Coöperatie Burgerboerderijen opgericht.

Meer informatie: Jaap Meijer, jaapmeijer@bb4food.nl