'
Restaurants van morgen

Restaurants van morgen

Main content

Korte keten

Zevenentwintig restaurants in de regio Foodvalley doen mee met het project ‘Restaurants van Morgen’. Dit initiatief, gestart door Natuur & Milieu en Greendish, helpt de restaurants in deze regio te verduurzamen. De gemeenten Ede, Wageningen, Nijkerk, Veenendaal, Rhenen en de Regio Foodvalley ondersteunen het initiatief. De restaurants kunnen hun kaart duurzamer en gezonder maken door meer te werken met streekproducten en groenten en door het gebruik van zout, suiker, vet en voedselverspilling terug te dringen. Bij 22 van de 27 restaurants zijn metingen uitgevoerd en deze restaurants hebben een verslag gekregen met advies op maat. De laatste 5 restaurants ontvangen een nulmeting in januari. Op dit moment zijn Natuur & Milieu en Greendish in gesprek met Regio Foodvalley en de 5 gemeenten voor een opvolging van het project Restaurants van Morgen in 2019. Het project wordt dan verder uitgebreid.

Meer informatie: Susanne Hagen, S.Hagen@natuurenmilieu.nl