Warme Heeg project-2
Middengroepen

Middengroepen

Main content

De opgave van de klimaattransitie voor de woningen, wijken en dorpen is ongekend. Met het besluit om aardgasvrij te gaan verwarmen, vraagt de overheid aan bewoners om zelf in hun woning en woongedrag te investeren. De overheid komt daarmee praktisch achter elke voordeur zonder zeggenschap over de investeringen die nodig zijn.

Verduurzamen woningen

Vraag is hoe bewoners betrokken kunnen worden bij deze opgave. Een mogelijkheid is aan te sluiten bij de energie die al in de wijk aanwezig is. Bewonersinitiatieven, energiecoöperaties en Buurkracht zijn concreet aan de slag gegaan in wijken om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen. Zij werken in opdracht van de bewoners zelf. In de praktijk zijn dit vaak de koplopers. Voor een versnelling van de energietransitie is het van belang dat de betrokkenheid van bewoners zich verbreed tot de middengroepen.

Leerprogramma en publicatie

Buurtwarmte (onderdeel van Energie Samen), Buurkracht en DuurzaamDoor hebben een leerprogramma gehouden over de vraag hoe de beweging van onderop de middengroepen betrekt in de transitie naar aardgasvrije wijken. Het bleek dat initiatiefnemers in een buurt er goed in slagen om de middengroepen te betrekken. Hoe ze dat doen, is uitgewerkt in de publicatie 'Hoe krijg je het peloton met de koplopers mee'.

Meer informatie