Lisdodde - circulair ontwikkelen
Lisdodde: circulair ontwikkelen met de plant als verbindende kracht

Lisdodde: circulair ontwikkelen met de plant als verbindende kracht

Main content

Circulair Bouwen

Hans, Jan, Marco, Tessa en Cees werken aan het project ‘Wonen in Lisdodde’, waarin een circulaire ketensamenwerking ontkiemd is en nu doorgroeit. Binnenkort worden er platen van lisdodde gemonteerd in een concreet project. Maar daar ging wel het een en ander aan vooraf.

Hans Slootweg heeft ervoor gezorgd dat Jan Strijker van de provincie Zuid-Holland, Marco Kortland van de gemeente Krimpenerwaard en Cees Bol van Qua Wonen de handen ineen hebben geslagen om samen aan de slag te gaan met dit Lisdodde project. Tijdens hun reis om de Lisdodde als bouwmateriaal te organiseren merkten ze bijvoorbeeld dat er meer naar de markt moest worden geluisterd. Er lag duidelijk een spanningsveld tussen ambitie en behoefte van de markt.

In het Futurelab @VolkerWessels Infra Competence Centre zijn in drie sessies verschillende zaken benoemd, verkend en uitgewerkt, o.a.:

 • De brede toepassingsmogelijkheden van Lisdodde zijn verkend.
 • Een teler uit Duitsland heeft het verhaal van teelt naar oogst en toepassing vertelt.
 • BioKrown heeft ons meegenomen in de mogelijkheden van mycellium.
 • Verkenning gedaan naar unique selling points van Lisdodde als materiaal.
 • Een concreet project is aangedragen door Qua Wonen: namelijk in de bergingen van woningen in Schoonhoven.
 • Gezamenlijke keuze gemaakt voor welke bouwmaterialen van Lisdodde er toegepast zouden gaan worden
 • De Waardewijzer is ingezet om gezamenlijke ambities, doelstellingen en mijlpalen met en van alle betrokkenen rondom deze opgave in kaart te brengen.
 • Een video gemaakt over het verhaal en de waarde van Lisdodde.

De opbrengst van deze bijeenkomsten zijn vastgelegd in visuals. Bij deze sessies zijn de volgende partijen aanwezig geweest Org-ID, gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, woningbouwcorporaties Qua Wonen, Wetland Products, Studio Tjeerd Veenhoven, MVO-NL, Krown, VIC, NAC en VolkerWessels.

Over de Lisdodde zelf

De lisdodde is een prima basis voor isolatiemateriaal in de bouwsector en op verschillende plekken in de veenweiden is nu ervaring opgedaan met de teelt van lisdodden. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast op plekken in de veenweiden waar de bodemdaling moet stoppen. Voor de melkveehouderij kan de teelt van de lisdodde een goed alternatief zijn, maar dan moet er ook wel voldoende vraag zijn naar de lisdodde.

Het op gang brengen van een keten die nog niet bestaat is een lastig proces; er is nog geen certificatie, geen bedrijfsmatige teelt, er is geen aanbod, noch vraag. Hoe krijg je dit alles dan op gang? En hoe kun je de verbinding leggen met een duurzame samenleving en circulaire economie?

Samenwerking

Zoals gezegd zijn de handen ineengeslagen om concreet (bouwmateriaal) en met een plek (bergingen in Schoonhoven) aan de slag te gaan en tegelijkertijd te leren van deze ervaring door:

 • Gemeente Krimpenerwaard (opgaven rond bodemdaling, klimaat en landbouw)
 • Woningcorporatie Qua Wonen (gericht op goede, gezonde huisvesting voor burgers in de Krimpenerwaard die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt)
 • Provincie Zuid-Holland (Nationaal Kennisprogramma bodemdaling, natte teelten, klimaat)
 • Duurzaam Door (het stimuleren van samenwerken en het leren van elkaars ervaringen)
 • ORG-ID (adviesbureau gericht op complexe opgaven rond het maatschappelijk belang, met name in de fysieke leefomgeving en duurzame economie).

Louise Boelens maakte samen met Anne van Strien een Podcast hierover. Zie haar LinkedIn post (pdf).