Energie programma informatie voortgang
Gebiedsgerichte Systeemtransitie via de Regionale Energie Strategie

Gebiedsgerichte Systeemtransitie via de Regionale Energie Strategie

Main content

In het komende jaar gaan 30 regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie ontwikkelen. Vraagstuk wat hierbij speelt is hoe dit volgens de procesvereisten van de Omgevingswet, op gebiedsniveau integraal, participatief en inclusief met zorgvuldige belangenafweging in samenspraak met alle lokale stakeholders wordt ontwikkeld.

2 regio's

De Coöperatieve Samenleving werkt aan een model voor die nieuwe governance van het gebied.
Centraal daarbij staat enerzijds de ontwikkeling van de Rijnlandse Gebiedscoöperatie en anderzijds het Rijnlands Gebiedsarrangement. In dit project wordt in 2 regio’s (Rivierenland en IJsseldal) gekeken of dit model helpt bij de ontwikkeling van de RESsen.