Stadslandbouw
StadslandbouwNederland borgt de kennis van pioniers

StadslandbouwNederland borgt de kennis van pioniers

Main content

Landbouw
Voedseltransitie
Stadslandbouw

StadslandbouwNederland borgt kennis die pioniers afgelopen jaren hebben opgedaan. Het kennisplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs/onderzoek, initiatieven van onderop, gemeenten en ministeries. Het platform verdiept, verbindt, zoekt kruisbestuivingen, inspireert en deelt. Dat doen ze via living labs, educatie en digitaal. Daarbij maken ze dankbaar gebruik van de vele partijen die bezig zijn met stedelijk voedsel, voedselstrategie en aanverwante thema’s.

Telen en oogsten in de stad

Stadslandbouw is het telen, oogsten en vermarkten van voedsel in een stedelijke omgeving. Het voorziet in de toenemende behoefte aan herkenbaar, lokaal geproduceerd voedsel. Door zelf voedsel te verbouwen, te oogsten of van lokale en regionale producenten te kopen worden wij ons bewust waar voedsel vandaan komt. Samen tuinieren en boeren verbindt ons met de plek, de mensen uit de buurt en maakt ons gelukkiger en gezonder.

Stadslandbouw past in de trend om de productie van voedsel anders te organiseren. Bij initiatieven zijn verscheidene partijen betrokken en gaat het om samenwerken en co-creatie. Geen uniformiteit en grootschaligheid, maar juist diversiteit en maatwerk.

Gezonde en welvarende gemeenten

Stadslandbouw draagt bij aan een gezonde en welvarende gemeente. Want behalve voedsel levert het telen van eten in en rond de stad nog veel meer voordelen op. Denk aan meer groen en ruimte voor overvloedig regenwater. Aan beweging, gezonde voeding, saamhorigheid en werkgelegenheid in een wijk. Aan minder afval en minder kilometers. En de korte keten zorgt voor een betere relatie tussen burger en boer.

Stadslandbouw is nog lang niet vanzelfsprekend in ons land. Het is als een kiemplantje dat met hulp van alle Nederlanders tot bloei kan komen Als we met elkaar samenwerken, kunnen we echte stappen maken naar een ander voedselsysteem en een gezonde, groene leefomgeving. Stadslandbouw Nederland is onderdeel van de Participatietafel Voedseltransitie van het RVO-programma DuurzaamDoor.

Meer weten? ga naar www.stadslandbouwnederland.nl.