Onderwijschallenge klimaat- en energietransitie

Onderwijschallenge klimaat- en energietransitie

Main content

Onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor een systeemverandering in de richting van een duurzame samenleving. Enerzijds is er een kritiek tekort aan praktisch geschoolde arbeidskrachten en anderzijds wordt in het onderwijs de basis gelegd voor een nieuwe generatie duurzame burgers en werknemers in verschillende werkvelden: van operatie tot strategie.

Positieve transitie

Echter, om die nieuwe generatie trots op de transitie te maken, is het nodig dat zij weten wat de energietransitie is én wat zij daarin kunnen bijdragen. Om een systeemverandering richting een duurzame samenleving te bewerkstelligen is het dus fundamenteel om jongere generaties kennis te laten maken met de energietransitie en hen een kans te geven zich op een positieve manier te verhouden tot diezelfde transitie.

Kennismaken met duurzaamheid

In dit project organiseren het KEK (Klimaat- en Energiekoepel), GDO, Leren voor Morgen en SME samen een Regionale Energietransitie-challenge om VMBO-leerlingen in de eerste jaren van hun opleiding kennis te laten maken met de energietransitie. Daarbij is het streven om de instroom in de technische profielen te bevorderen én leerlingen kennis te laten maken met duurzaamheid.
Er wordt nauw samengewerkt met de NME-centra om te zorgen voor een lokale goede inbedding en de continuïteit.