Water programma informatie voortgang

Voortgang Water

Main content

2017

In het najaar van 2017 zijn we samen met de stuurgroep aan de Participatietafel Water gestart. In november 2017 was de eerste inspiratiebijeenkomst met ruim 30 deelnemers uit verschillende delen van de samenleving. Doel was om de contouren van de koers samen bepaald door de stuurgroep te toetsen bij de deelnemers en verder aan te scherpen. Hoe gaan we de watertafel vormgeven en op welke thema's binnen het onderwerp water zit de meeste energie?

2018

In januari 2018 verdiepten we de koers. Samen met de deelnemers aan de inspiratiebijeenkomst.deden we een voorstel thema's voor 4 subtafels:

  • Water en klimaatadaptatie: Activeren van klimaatadaptieve maatregelen en bundeling van geldstromen.
  • Waterveiligheid:De samenleving slimmer maken met innovatieve technologieën en inclusieve processen.
  • Waterkwaliteit en gezondheid: Terugdringen van medicijnresten en microplastics.
  • Watereducatie: Bevorderen van leiderschap in water / duurzaamheid in het voortgezet onderwijs en het mbo.

In april 2018 kregen alle betrokken deelnemers het eerst het magazine Water Koesteren.

Op de Inspiratie bijeenkomst in mei 2018 maakten we met de 25 eerdere, en ook nieuwe deelnemers, de daadwerkelijke verdiepingsslag op de subthema's. We stelden ons de vraag wat de aandachtspunten binnen de subthema's zijn? En waar kunnen we het verschil maken?

In juli 2018 ging de uitvraag voor projecten van Participatietafel Water de deur uit. Geïnteresseerden konden tot 7 september 2018 hun voorstel inleveren. Er kwamen 32 voorstellen binnen. De meeste op het thema Watereducatie, gevolgd door Water en klimaatadaptatie. 13 van deze voorstellen gaan Nederland helpen om sneller te verduurzamen. Een vakkundige jury van experts per subthema selecteerde de besten eruit.

In november was er een Kennis- en netwerksessie met alle 13 geselecteerde initiatiefnemers. Ook deelnemers van projecten die (nog) niet rijp waren voor een plek aan de subtafels waren aanwezig. De focus lag op kennisuitwisseling via pitches over de projecten. Het delen van leerervaringen, te inspireren en verbinden van mensen en organisaties.

Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 mensen die een breed scala aan organisaties vertegenwoordigen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en projecten van de Watertafel of zelf ook meedoen? Meld je dan hier aan. 

Thema