Mijlpalen Water

2018

In 2018 hebben we een uitvraag gedaan voor projecten die Nederland versneld duurzaam helpen te vergroenen op het vlak van water. In totaal zijn er 32 aanvragen binnengekomen, waarvan er 13 projecten zijn geselecteerd. Met projecten bedoelen we onderzoek, uitvoering, inhoud, proces, concreet, conceptueel of combinaties hiervan.

2019

Ook in 2019 wordt er een uitvraag gedaan. Per project kan maximaal €15.000 (inclusief btw) worden aangevraagd. Bij uitzondering kunnen we aan enkele projecten een hoger bedrag toekennen. Dit jaar is er maximaal € 77.000 beschikbaar voor projecten. De uitvraag vindt plaats in het voorjaar. Hou voor de exacte datum de agenda in de gaten.

Thema