elektriciteitsmasten in het veld

50% lokaal eigendom hernieuwbare elektriciteit haalbaar

Main content

50% lokaal eigendom van hernieuwbare elektriciteit op land blijkt haalbaar te zijn. Dit schrijft de minister Wiebes in een kamerbrief aan de Tweede Kamer. De minister van Economische Zaken en Klimaat liet een verkenning uitvoeren naar de rol van burgercoöperaties en hun potentiële bijdrage aan de klimaat- en energiedoelen in 2030.

Anne Marieke Schwencke voerde het onderzoek uit. De verwachting is dat het aantal energiecoöperaties doorgroeit en dat het benodigde kapitaal beschikbaar is. De mogelijkheden per regio en per gemeente verschillen hierbij.

Wijkwarmtevoorziening

De verkenning geeft daarnaast aan dat er mogelijkheden zijn voor lokaal eigendom van wijkwarmtevoorzieningen. Wel staat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen en vraagt zij in de planfase intensieve inspanningen van meerdere partijen.

Professionalisering

Tot slot stelt het document dat de bijdrage van de burgerenergiebeweging aan de klimaat- en energiedoelen vraagt om een professionaliseringsslag. Lees de verkenning op Hieropgewekt.