energie-innovatie

Armoede, schulden en energietransitie

07-01-2021 - 14:52

Main content

Met het oog op de cijfers rond armoede en schulden én de link naar energie zien we een enorme gemeenschappelijke kans en uitdaging. Hoe kunnen we binnen de uitdagingen van de energietransitie opschalen naar een aanpak waarin meer mensen met een smalle beurs effectief en blijvend geholpen worden? Dit onderwerp wordt belicht in het rapport ‘Bouwen aan de inclusieve energietransitie’.


Om huishoudens daadwerkelijk te kunnen bedienen met hulp en advies rond energie besparing zal thema armoede / schulden en de link naar energie onderdeel uit moeten maken van de algemene voorzieningen rond armoede en schuldhulpverlening.

De grootste uitdaging lijkt te liggen in die vertaalslag waarin de energietransitie als thema wordt omgebouwd van bedreiging naar serieuze kans tot kostenbesparing, armoedebestrijding en vliegwiel voor werkgelegenheid en nieuw duurzaam perspectief voor huishoudens met een laag inkomen.

In de oriëntatie zien we een gemengd beeld. Waar het thema bij diverse gemeenten nog onderbelicht is, of alleen vanuit contracten wordt aangeboden in de voorzieningenwijzer, zien we ook gemeenten waarin schuldhulpverleners al actief doorverwijzen naar energiecoaches.

Lees verder in het rapport Bouwen aan de inclusieve energietransitie’