werken in beeld

Beelden van Goed Werk voor initiatiefnemers

Main content

Het programma DuurzaamDoor wil initiatiefnemers bereiken en ondersteunen. Collectieven of individuen met grote of kleine duurzaamheidsambities. Wensen, ideeën, beelden, passies of vragen die helpen de wereld mooier te maken. We zien veel initiatiefnemers die elke dag met ontzettend veel bevlogenheid werken om hun droom te realiseren. We zien en horen ook dat het realiseren van dit initiatief een, soms lange, maar uitdagende proces is. Onderweg komen ze stevige uitdagingen tegen. En dan, wat doe je als die uitdaging jouw pad kruist? Hoe handel je? Elke praktijk ziet er telkens net iets anders uit, en elk individu handelt anders. Maar zitten er nog overeenkomsten in?

Wat wij daarom hebben gedaan is een serie interviews gehouden met een aantal van onze procesbegeleiders om ze te vragen om die momenten dat het echt spannend wordt, eens onder de loep te nemen, om er zo achter te komen vanuit welke beelden van goed werk ze gehandeld hebben. Vanuit die kleine portretjes, zijn we vervolgens gaan ordenen: welke soort situaties komen er nu veel voor? En wat kenmerkt die situaties?

Zo ontstonden een aantal beschrijvingen van kritische situaties in het vak van initiatiefnemers die zich richten op het veld van duurzaamheid. Met daarbij een korte typering de kennis die meespeelt, welke handelingen in te zetten, hoe identiteit doorklinkt, maar ook eigen waarden en onderlinge verhoudingen. Elk van die Kritische Beroeps Situaties is voorzien van een aantal ervaringen met daarbij een beeld van goed werk: dus een beschrijving van hoe de betrokken professional werk wil leveren dat goed is, goed doet en goed voelt. Niet als voorbeeld hoe je het ook moet doen, maar om eens te zien hoe collega’s hun afwegingen maken en je daardoor te laten inspireren.

Hieronder vind je een download met kritische beroepssituaties, met daarbij een aantal beelden van goed werk.

  • Herken je de kritische situaties? Als je het afgelopen jaar eens terugspoelt, waar ben jij zo’n situatie tegengekomen?
  • Kun je ook herleiden wat je eigen beeld van goed werk in die situaties is?

Wij zouden het mooi vinden om met elkaar dit vak weer een stap verder te brengen. Misschien door elkaar eens te ontmoeten en hieromheen te werken, of door met meer procesbegeleiders een dergelijk gesprek te voeren. We vinden het leuk eens van je te horen hoe je hierover denkt! Mail ons

Beelden van goed werk voor procesbegeleiders