Energietransitie

Bekijk de interviews over participatie en draagvlak in de energietransitie

Main content

Hoe kun je op lokaal niveau maatschappelijke betrokkenheid creëren? Wat doe je met emoties van en verzet door burgers? Hoe verhouden lokale democratie en bottom-up initiatieven zich tot elkaar? Essentiële vragen die bij bijna elk participatieproces in de energietransitie, naar boven komen. Met gespreksleider Simone van Trier gingen wetenschappers en ervaringsdeskundigen in gesprek over de dilemma’s rond participatie en draagvlak in de energietransitie.

In deze sessie voert Simone van Trier het gesprek met:

Deze gesprekken zijn de afronding van een reeks essays en podcast over de concepten draagvlak en acceptatie. Met de sprekers worden de eerder gepubliceerde essays en podcasts over participatie en draagvlak verbonden met de praktijk. Organisatoren van deze sessie zijn de Participatietafel Energie (DuurzaamDoor) en Publiek Denken.

  • Rinie van Est (onderzoeker bij het Rathenau Instituut)
  • Eva Wolf ((universitair docent Tilburg University)
  • Joke Dijkstra (Participatiestrateeg)
  • Herman Verhagen (Senior adviseur Lokale Energietransitie, HVC)
  • Marije van den Berg (Democratie in Actie)
  • Has Bakker (raadslid D66 Utrecht en senior adviseur Natuur en Milieufederatie)
  • Sybrand Frietema de Vries (Mienskips Energie)

Bekijk de gesprekken terug op Youtube

En lees het verslag van de Dialoogtafel