Warm Heeg overleg

Betrek de middengroepen bij aardgasvrije buurten

30-09-2019 - 13:38

Main content

Buurtwarmte (onderdeel van Energie Samen) en Buurkracht hebben een leerprogramma gehouden over de vraag hoe de beweging van onderop de middengroepen betrekt in de transitie naar aardgasvrije wijken. Het bleek dat initiatiefnemers in een buurt er goed in slagen om de middengroepen te betrekken. Hoe ze dat doen, is uitgewerkt in de publicatie: “De middengroepen betrekken.” Deze publicatie is nu beschikbaar.

Over het leerprogramma

De Participatietafel Energie is met Buurtwarmte  en Buurkracht het leerprogramma gestart over de vraag hoe de beweging van onderop middengroepen weet te betrekken bij de warmtetransitie voor aardgasvrije wijken en dorpen. Het leerprogramma was onderdeel van de Participatietafel Energie van DuurzaamDoor, een programma van RVO dat partijen bij elkaar brengt om van elkaar te leren over klimaattransitie en een duurzame economie.

Betrokkenheid verbreden

Op korte termijn worden besluiten genomen over warmtebronnen en  de aanpak in de wijken. De consequenties voor de burgers zijn groot:  de overheid vraagt aan huiseigenaren zelf in hun woning en woongedrag te investeren. Groot vraagstuk daarbij is participatie. Bij de besluitvormingsprocessen in de klimaattransitie zijn meestal enkel de gemotiveerde mensen en de tegenstanders aanwezig. Het is dan ook van groot belang dat de betrokkenheid van burgers in de klimaattransitie zich verbreedt tot de middengroepen.

Beweging van onderop

In de praktijk van aardgasvrije wijken en dorpen krijgt het maatschappelijke vraagstuk hoe betrek je de middengroepen al vorm. De energiecoöperaties en -initiatieven ontwikkelen zich als nieuwe organisaties waar gebruikers samen het lokaal eigendom van energie regelen. Daarbij is de beweging van onderop actief bezig om de middengroepen te betrekken.

Meer informatie

Lees het hele artikel op Energie Samen
Lees het rapport van het leerprogramma

Voor meer informatie over dit rapport kunt u contact opnemen met Kirsten Notten: Kirsten.Notten@energiesamen.nu