Bij

Biodiversiteit ook een waterschapstaak

23-10-2019 - 10:31

Main content

"De afname van de biodiversiteit is inmiddels een maatschappelijk probleem. Als je dan als waterschap ziet dat je op bepaalde onderdelen een bijdrage kunt leveren, dan kun je dat niet laten liggen”, aldus Ben Eenkhoorn, ecoloog bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). En dat is niet zo vreemd want water- en terreinbeheerders bezitten en onderhouden veel grond, waterlopen, waterkeringen en wegbermen. Om goed van start te gaan, organiseerde HHNK een ‘living lab’.

Deelnemers living lab

We constateren al jarenlang een enorme daling van de insectenpopulatie. Afname van de biodiversiteit prijkt daarom hoog op veel agenda’s. Minister Schouten kwam met een visie-document en ook werd een deltaplan gelanceerd. Conclusie: biodiversiteitsverlies tegengaan is alleen mogelijk via een integrale samenhangende aanpak. HHNK nam zijn verantwoordelijkheid en bracht waterschappers, kunstenaars, ondernemers, wetenschappers, ecologen, bestuurders en hobbyisten bij elkaar. Zij waren geselecteerd op deskundigheid, creativiteit, open mind en expertise. Er waren ook vernieuwers, verbinders, netwerkers en tegendenkers. De andere helft van de deelnemers bestond uit externe gasten, werkzaam in verschillende posities en in diverse geledingen van de samenleving.

Een boost aan biodiversiteit

In de ‘living lab’ werden innovatieve ideeën ontwikkeld en getest. In vijf dagen tijd werd een manifest geschreven en werden er veel kansrijke acties gedefinieerd. Deze zijn in de weken na de bijeenkomst door diverse deelnemers opgepakt.
"We hadden allemaal hetzelfde belang, namelijk de biodiversiteit een boost geven. Dat was vijf dagen voelbaar en schiep een band", zegt Ineke Barten, ecoloog bij Waterschap De Dommel.

Lees het artikel Zorg biodiversiteit ook een waterschapstaak