omgevingswet laatste nieuws hoe betrek je de burger bij de omgevingswet

Burgermasterclass zet participatie op de agenda

Main content

De Omgevingswet die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt, biedt kansen voor participatie. Stel dat een overheid participatie wil toepassen, de opdracht is helder en alle stakeholders zijn in beeld en de partijen komen bij elkaar. En dan wat te doen om participatie te laten slagen? Tijdens de Burgermasterclass van 15 november 2019 ontmoetten burgers, ambtenaren en medewerkers van ondersteunende organisaties elkaar om te bespreken: hoe bereik ik participatie en hoe krijg ik samenwerking van de grond?

Werken in intieme omgeving en veiligheid

In duo’s liepen de deelnemers naar het gebouw waar de masterclass werd gehouden. Gedurende de dag werd iedereen begeleid naar sessies en plenaire bijeenkomsten. De wandeling van station naar gebouw, de historie, het huidige gebruik van het gebouw en de verwelkoming en de sessies zelf stonden in het teken van leren in een omgeving met intimiteit, geborgenheid en veiligheid. Met als doel kennismaken en leren van elkaar.

De Burgermasterclass bood iedereen voldoende ruimte voor persoonlijke aandachtspunten en vragen. Door te luisteren, visies te uiten en vragen te stellen, hadden de deelnemers aan het einde van de dag meer houvast om participatie te realiseren. De wijze van samenwerken is dan ook wel een van de vormen om een geslaagde participatie te bereiken: veiligheid, oog en oor voor ieders vragen, standpunten en visie.  

Uiteindelijk werden er drie sessies gehouden in het kader van de Burgermasterclass. Op 15 november in Eindhoven, daarna een sessie tijdens het overleg van de grootste plattelandsgemeentes (P10) in Apeldoorn en vervolgens weer een sessie in Eindhoven met studenten van hogescholen.  

De BurgerMasterclass is een initiatief van RVO (DuurzaamDoor), ism. Jean Eigeman, GreenWish, LSA, Anne van Strien, Siem Nozza en Axel Coumans

Podcasts en vlogs van Burgermasterclass

Van de diverse sessies zijn er vlogs en podcasts:

Meer informatie?